Faggruppens nettverk

Om FUFF og nettverket

Nettsideredaksjonen har i samarbeid med NSFs webredaksjon etablert nettverksgrupper på internett. Internettgruppene vises som symboler i teksten nedenfor, her nevnes Twitter, Facebook, Akribe.

Nettsideredaktøren har i perioden 2008 - 2012 publisert linker til foredragsholdere på årlige konferanser. Det har vært mulig å klikke på linkene for å finne foredragsholdernes publikasjoner i bokform og nettartikler tilgjengelige blant annet i Helsebiblioteket.

Nettsiden og nettverket har kontinuerlig vært under bearbeiding for å kunne gi god informasjon til alle som har interesse for Undervisning,fagutvikling og forskning.

Sentrale nettverk er FSUS, den danske faggruppen;

www.fsus.dk og  ikke minst www.nsf.no

NSFs faggruppe for IKT OG DOKUMENTASJON

www.Sykepleierforbundet.no/faggrupper

NSFs faggruppe for veiledere

www.nsf.no/NSFs faggruppe for veildere

NSFs Landsgruppe av sykepleieledere

www.Sykepleierforbundet.no/NSFs landsgruppe av sykepleieledere