Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin.

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

Stipender til EN20X - A Virtual Xperience

EN20X- A Virtual Xperience

September 9-11,2020

#EN20X

 

Akuttdagene 2020 flyttes til 2021

Kjære NLAS medlemmer , andre deltagere og utstillere

På grunn av Covid-19 har NLAS sentralstyret bestemt at Akuttdagene 2020 avlyses. 

 

Stipend Akuttdagene 2020

18.mars er frist for å søke stipend til Akuttdagene 2020

Lønn og kompetanse i ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten er i rask endring, med stadig økende krav til kompetanse samtidig som utdanningen er i endring, særlig ved etableringen av en bachelorgrad i paramedisin. Det er også en betydelig politisk oppmerksomhet om tjenesten, blant annet knyttet til lovfestet responstid og viktigheten av tilstrekkelig beredskap, som både Delta, Fagforbundet og NSF er opptatt av.

Ambulanseforbundet i Delta og Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund har nå sammen sett på viktige spørsmål knyttet til tjenesteutvikling og lønn.

Stipend 2020

Husk siste frist for søke stipend til akuttdagene i Drammen 2020 er 18 mars.

Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

Midler til fagutvikling 2020

EuSEM Nyhetsbrev

EuSEM nyhetsbrev 1-2020

VERVEKAMPANJE

Vervekampanje 2020. Vårt delmål er 1000 medlemmer før nyttår. Å være medlem gir en del fordeler som stipend, konferanse, nyheter osv. 

Kandidat til vervet som styremedlem

Kathrine Bævre (Helse Midt)

 

Kandidat til vervet som nestleder/styremedlem Kim Gaarde (Helse Sør-Øst)

Kandidat til vervet som nestleder/styremedlem

Kim Gaarde (Helse Sør-Øst)

Kandidat til vervet som kasserer/styremedlem

Jeanette Høyem Kristiansen (Helse Sør-Øst)

Kandidat til vervet som varamedlem

Hanne Mari Reiremo (Helse Sør-Øst)

Kandidat til vervet som styremedlem

Tommy Bringaker (Helse Sør-Øst)

Kanditat til vervet som sekretær/styremedlem

Aimée Ebeltoft Hofgaard (Helse Sør – Øst)

Presentasjon av kandidater til årets valg av nytt styre 2019. Kandidat til ledervervet: Siw Andrea Todal

Presentasjon av kandidater som stiller til valg under GF 2019 vil bli fortløpende presentert.

Lønn og kompetanse i ambulansetjenesten

Lønn og kompetanse i ambulansetjenesten

VALG AV LEDER I SENTRALT FAGFORUM (2019 - 2023)

Til

Medlemmer i faggruppene i NSF
Ledere i NSFs faggrupper

 

Bekjentgjøring av valg til leder av Sentralt fagforum (SF)

 

Det skal velges leder av Sentralt fagforum (2019 – 2023) (se egen utlysningstekst).

Nominasjonskomiteen ber om at faggruppene bidrar til å spre informasjon om dette valget til sine medlemmer. I tillegg vil informasjon om dette vervet publiseres på nettsiden til SF, i nyhetsbrev fra SF, samt egen epost til alle som er medlem av en faggruppe.

NB! Frist for å foreslå kandidater eller melde sitt kandidatur er 15. august 2019.


Kandidater som foreslås, skal skriftlig ha erklært seg villig til valg før forslag sendes. Den skriftlige villighetserklæring skal vedlegges forslaget, som for øvrig skal være begrunnet av forslagsstiller.

Valgene vil avholdes på møte i Sentralt fagforum 14. og eller 15. oktober 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av nominasjonskomiteen Arnold Måsøval-Jensen, epost: Arnold.jensen@helse-mr.no,  telefon 91692470.

 

 

På vegne av nominasjonskomiteen
Sentralt fagforum

Arnold Måsøval-Jensen

Vervekampanje

Vervekampanje 2019

FRIST FOR SØKNAD ANGÅENDE FAGUTVIKLINGSMIDLER ER 21.JUNI

Mal for søknad er lagt ut tidligere lengre ned på siden:)

Arbeidsgruppe prehospital tjeneste

Arbeidsgruppe Prehospital tjeneste

NSF sykepleierkompetanse 16-17.september

Perspektiver på sykepleierkompetanse

Utdanning og forskning

Konferanse 16. og 17. september 2019

Thon Hotel Opera, Oslo

NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus avholdes det posterpresentasjon med flotte pengepremier.

I forbindelse med NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus avholdes det posterpresentasjon med flotte pengepremier.

Vedlagt utlysning av fagutviklingsmidler 2019.

Vedlagt utlysning av fagutviklingsmidler 2019. Vedlagte prosjektmal (søknadsskjema) må brukes

Årsmøte NLAS Telemark

Årsmøte NLAS Telemark

6.Mars 2019

Klokken 1700-1830

NLAS Nord-Trøndelags årsmøte.

ÅRSMØTE 2019

 

Vel møtt til NLAS Nord-Trøndelags årsmøte.

Tid: Mandag 18. Mars kl: 18.00.

Sted: Sykehuset Namsos, Bråholmen.

Program Lesbos

Veiledningsseminar for veiledere Lesbos 2019

Landskonferansen for veiledere

Velkommen til landskonferanse i veiledning og 20-års jubileum!

Samvalgskonferansen 2019

SAMVALGSKONFERANSEN 2019

Stipender 2019

Stipender 2019

Årsmøte og fagkveld mandag 25. februar 2019, NLAS Sør-Trøndelag

NLAS Sør-Trøndelag

Årsmøte og fagkveld mandag 25. februar 2019

Lederkonferansen

Lederkonferansen 2019

Ekstraordinært Årsmøte Vestfold og Telemark

Ekstraordinært Årsmøte Vestfold og Telemark

Akutt geriatri

Foredrag fra akuttdagene

Høstkurs 2.-3. november

 
   

 

 

 

Velkommen til Høstkurs 2.- 3. november

Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Link for påmelding:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4068721/10494

 

Oppdatert program Akuttdagene

12 dager igjen til Akuttdagene. Vi gleder oss og håper vi møtes på Farris Bad:) 

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Tidspunkt: 13 februar 09:00 - 14 februar 14:30 2019

       

 

 

Vervekampanje

Vervekampanje

Akuttdagene 2018

Link til Akuttdagene 2018 - startside Velkommen

 

http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/73448

Akuttdagene 2018

NSF's landsgruppe for akuttsykepleiere Vestfold og Telemark ønsker velkommen til akuttdagene 17 og 18 oktober 2018.
 
Vi vil i år arrangere på nydelige farris bad,med beliggenhet på bystranden, Larvik i Vestfold. Det er kort avstand fra Sandefjord Lufthavn.
 
Arrangementet er rettet mot personer som jobber innenfor det akuttmedisinske feltet eller har interesse for dette området.
 
Akuttdagene holdes over 2 dager. Men for de som kommer kvelden før arrangementet starter, arrangerer vi en hyggelig bli kjent kveld med mingletapas og live musikk. 
 
Vi ønsker dere velkommen til spennende og innholdsrike dager på Farris Bad!
 
Med vennlig hilsen NLAS styret, Vestfold og Telemark lokalgruppe og resten av arrangementkomiteen😉

Akuttdagene 2018

NSF's landsgruppe for akuttsykepleiere Vestfold og Telemark ønsker velkommen til akuttdagene 17 og 18 oktober 2018.
 
Vi vil i år arrangere på nydelige farris bad,med beliggenhet på bystranden, Larvik i Vestfold. Det er kort avstand fra Sandefjord Lufthavn.
 
Arrangementet er rettet mot personer som jobber innenfor det akuttmedisinske feltet eller har interesse for dette området.
 
Akuttdagene holdes over 2 dager. Men for de som kommer kvelden før arrangementet starter, arrangerer vi en hyggelig bli kjent kveld med mingletapas og live musikk. 
 
Vi ønsker dere velkommen til spennende og innholdsrike dager på Farris Bad!
 
Med vennlig hilsen NLAS styret, Vestfold og Telemark lokalgruppe og resten av arrangementkomiteen😉

Akuttdagene 2018. Program

Dag 1

8.00-8.45 Reg. og besøk hos utstillere.

8.45-9.15 Åpning av Akuttdagene 2018.

9.15-9.45 «Akuttprosjektet i Vestfold» ved Runar Danielsen, senterleder medisinsk klinikk SIV.

9.45-10.20 «Akuttkjeden i Telemark» ved Kine Jordbakke, prosjektleder og spesialist i allmennmedisin.

10.20-10.40 Pause.

10.40-11.55 «Barn i vannet» kasustikk ved Morten Askevold, aut. ambulansefagarbeider ved prehospital avd STHF, Knut-Eirik Heltne, LIS ved barneavd STHF og Gunnar Kristoffer Bentsen, overlege ved barneanestesiavd OUS-Rh.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 NAKOS, Norsk hjertestansregister?

12.45-13.45 Lunsj.

13.45-14.45 «10 ting du må kunne om akutt-geriatri» signert Guro Brustad, spesialsykepleier akuttmottaket STHF med mastergrad klinisk geriatrisk helsearbeid.

14.45-15.15 «Sepsis» ved Hilde Skudal, overlege på infeksjonsavd og prosjektleder for sepsispilot på sengepost STHF.

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Abstracts.

16.00-17.00 Debatt.

 

Lederforedrag:

10.40-11.55 «Hva betyr ledelse i en klinisk hverdag» ved Per Bleikelia, administrerende direktør og tilrettelegger Bærum sykehus.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 «Hvordan har innføringen av New Public Managemanet, (NPM) påvirket rammevilkårene for å utvikle ledelse i sykehusene?» Master oppgave av Ann-Iserid Vik, sykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF ved STHF, med master i ledelse.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 «Crowding» ved medisinsk klinikk SIV.

14.30-15.15 Foredrag kommer! Med Frank Hvaal

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Foredrag kommer!

 

 

Dag 2

8.00-8.30 Reg. og besøk hos utstillere

8.30-9.00 «Pasient erfaring etter opphold i akuttmottak» ved Elin Saga, sykepleier og PhD kandidat ved akuttsenteret SIV.

9.00-9.30 «Ikke tekniske ferdigheter» masteroppgave av Kjersti og Fiona fra SIV.

9.30-9.40 Informasjon om Akuttsykepleie utdanningen, ved Eirik Halsør, akuttsykepleier i akuttmottaket i Skien.

9.40-10.00 Pause.

10.00-10.45 «Vold i nære relasjoner» ved Merete Dokken Aastorp, familievernkoordinator sør-øst politidistrikt.

10.45-11.25 «Hvordan håndtere voldelige pasienter» ansatte fra psyk SIV.

11.25-11.45 Pause.

11.45-12.30 1. behandling av brannskader, plastkir STHF.

12.30-13.30 Lunsj.

13.30-14.15 CBRNE ved Espen Rostrup Nakstad, senterleder CBRNE senteret Ullevål.

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.30 Motivasjon.

Akuttdagene 2016

Akuttdagene 2016 arrangeres i år på Scandic Hell med kort gåavstand fra Trondheim Lufthavn Værnes. For mer informasjon om Akuttdagene se NLAS egen hjemmeside www.nlas.no

Vervekampanje 2013

Alle har en kollega som vil bli medlem i NLAS. De trenger bare litt hjelp. Du kan hjelpe og i tillegg være med i trekningen av en iPad mini.

 

Stipender 2013

NLAS deler ut en stor sum hvert år til stipend.

Generalforsamling 2012

Det innkalles til generalforsamling 18. oktober kl 16.30 på Quality Hotel & Resort Kristiansand. Sakspapirer ligger vedlagt.

Stipend til AKUTTDAGENE

Årets spennedende AKUTTDAGER avholdes i Kristiansand 17.-19. oktober. Les mer på www.nlas.no

Du kan nå søke om stipend. Søknadsfrist 15. mai.