Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin. Se www.nlas.no

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

Stipend 2011

Da er det på tide å søke stipend igjen.

Generalforsamling (GF) 2010

Da nærmer AKUTTDAGENE 2010, og alle dokumenter til årets GF er nå lagt ut her på hjemmesiden vår.

Årets Akuttsykepleier 2010

Styret i NLAS har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremragende måte har belyst sykpleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste.

AKUTTDAGENE 2010 GF

Generalforsamling (GF) avholdes under AKUTTDAGENE.

Akuttdagene 2010 Stipend

Stipend