Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin. Se www.nlas.no

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

Dagskonferanse i Sør-Trøndelag

Søt-Trøndelag lokalgruppe inviterer til dagskonferanse i Trondheim

AMK-sykepleierne er utsatt Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Leder av NLAS, Ole-Petter Vinjevoll ble av Tidsskriftet Sykepleien bedt om å kommenter hendelsen på Tøyen i Oslo

Nytt styre og nytt navn Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Under generalforsamlingen (GF) i Ålesund 15.10.09 ble det valgt nytt styre i NLAS, og navnet på faggruppen ble forandret.

Presentasjoner fra Nasjonal konferanse for medisinsk nødmeldetjeneste Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

4-5 novembeer ble Nasjonal konferanse for Medisinsk Nødmeldetjeneste holdt på Sola Strandhotell utenfor Stavanger. Konferansen rettet seg først og fremst mot ledere og systemansvarlige i medisinsk nødmeldetjeneste.

Endelig høringsuttalelse "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten"

NLAS har i samarbeid med NSF sentralt utarbeidet høringsuttalelse til rapporten "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten"