Astma og allergi

NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi

NSFs faggruppe for sykepleiere innen astma og allergi ble etablert i 1991, under navnet SIGA. Vi ble godkjent faggruppe i NSF i 2006 med navnet sykepleiere innen allergi, eksem og lungesykdom hos barn.

Siste nyheter fra Astma og allergi

Generalforsamling 2017

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for NSFs faggruppe i astma og allergi avholdes i forbindelse med faggruppekvelden den 21.november kl 1915-2015 på Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo

Allergifrisk og faggruppekveld

21.november arrangerer vi fagkveld, med påfølgende Allergifriskseminar den 22.-23.november

Nordisk samarbeid

Vedlagt referat fra nordisk samarbeidsmøte.

Valg av leder til Sentralt Fagforum

Se vedlegg for mer informasjon!

 

Kom mai du skjønne milde!

Mai er tida for konfirmasjoner, koselige skektstreff og feiring av nasjonaldagen, frigjøringsdagen og arbeidernes dag - og ikke minst: Sykepleierdagen den 12.mai!

Medlemskontingent

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres. Dette gjøres for å bedre innkrevingen av medlemskontingenten i faggruppen. Som dere er kjent med er det store summer hvert år som er utestående.

 

Ordningen blir som følger:

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

NSF Astma-Allergis fagkveld 18.november

Styret ønsker alle faggruppemedlemmer velkommen til gratis fagkveld om allergitesting

For informasjon og påmelding:Bilde av prikktest


seminaransvarlig trude.modell@gmail.com
eller leder på tlf 92032144
Begrenset antall plasser

Nordisk møte om allergisykepleie

Tirsdag 18.november har NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi invitert representanter fra våre søsterorganisasjoner i Norden til møte med fokus på den "allergiske epidemien"

Høringsuttalelse evaluering av behandlingsreiser

I disse dager evalueres ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Våre pasientgrupper som har tilbud per i dag, er barn med atopisk eksem, og barn med astma/lungesykdom.

EAACI

Står for European Academy of Allergy and Clinical Immunologi

De har lansert egen online portal for informasjon om allergi

www.infoallergy.com

EAACI arrangerer kurs og møter for helsepersonell, og her finnes en oversikt

http://www.eaaci.net/activities/meeting-calendar

 

Endring i styrets sammensetning

Det ble kjent på styremøte 03.02.2011 at Edel Annie Aas ønsker å trekke seg fra sitt styreverv av personlige grunner. Varamedlem Tor Sletten trer inn som kasserer.

Prosjektplan HEL HUD Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Her kan du lese prosjektplanen for eksemprosjektet HEL HUD

Om Allergi, eksem og lungesykdom

asds dsad sdsd as