Diabetessykepleiere

Diabetessykepleiere

Faggruppa er åpen for alle sykepleiere organisert i NSF med interresse for sykepleieomsorg til pasienter med diabetes. Meld deg gjerne inn, sammen står vi sterkere og kan yte bedre omsorg til pasienter med diabetes og deres pårørende! Se mer under punktet "Om faggruppen"

Siste nyheter fra Diabetessykepleiere

NY HJEMMESIDE 08.01.2020

NSF OG FAGGRUPPENE FÅR NYE HJEMMESIDER, KLIKK HER OG LES MER!

Klinisk sjukepleie - suppleringsopptak

Du kan søke opptak til master i klinisk sjukepleie med spesialitet diabetes-, kardiologisk sjukepleie eller helsesykepleieutdanning.

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2019 I STAVANGER

NSF/FFD inviterer til høstmøte i Stavanger 22.oktober 2019

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2019 I HAUGESUND

NSF/FFD inviterer til høstmøte i Haugesund 19.november 2019.

Diabetesforum 2019

Referat med Anne Redergård

Diabetesforum 2019

 

Faggruppen for diabetessykepleiere, stand på Diabetesforum

 

Bent Høie taler på Diabetesforum

 

Marjolein Iversen