E-helse

NSFs faggruppe for e-helse

NSFs faggruppe for e-helse har som hovedmålsetting å ha IKT-kompetente sykepleiere som bidrar til at pasienten opplever tjenester som er helhetlige, tilgjengelige og av høy kvalitet.

Siste nyheter fra E-helse

NI2020 Internajsonal konferanse i sykepleieinformatikk i Brisbane, Australia.

 

 

 

NI 2020 BRISBANE 27. - 29. JULI

Sykepleiere og jordmødre i den digitale tidsalderen

 

15. INTERNASJONALE KONGRES I sykepleie informatikk.
I forbindelse med HIC 2020 Australias største e-helse, digital helse og helse informatikk-konferanse.

Klikk på lenken for mer informasjon og påmelding.

Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

 

Velkommen til å søke midler til fagutviklingsprosjekter i 2020 for alle faggruppemedlemmer i NSF. Søknadsfrist: 15.03.2020

Utlysning av stipend 2019-2020

Etter tildeling av stipender for 2019, står det fortsatt noen ubenyttede midler som kan fordeles til medlemmene for arrangementer i 2020. Det lyses derfor ut tilleggsstipender etter samme kriterier som som tidligere.

 

NSF Nasjonale E-Helse konferanse 12.-13. februar 2020

Sykepleie på nye måter

Nasjonal velferdsteknologikonferanse 2019

Velferdsteknologikonferanse og bruk av kunstig intelligens for eldre med kognitv svikt.

 

 

 

Utlysning av stipend 2019

Medlemmer av NSFs faggruppe for e-helse har mulighet til å søke om stipend

 for deltakelse på faglige, e-helsearrangementer som f.eks kurs, seminarer, konferanser.

Generalforsamling 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Alle medlemmer er invitert til generalforsamlingen 2019 for NSFs faggruppe for e-helse. Generalforsamlingen vil finne sted på konferansen "Sykepleie og digitalisering - samspill i praksis" den 13. februar 2019.

Nordic Nursing Terminology Network

For the past six years Scandinavian countries (Sweden, Denmark and Norway) have organized a two-day meeting to discuss terminologies and nursing documentation.  

Vinnere av posterpris under "Sykepleie i en digital tidsalder"

Hele 17 posterbidrag deltok under årets e-helsekonferanse på Lillestrøm. Kvaliteten på bidragene har aldri vært så god som i år! 

Fagutviklingsmidler 2018

Søk om tilskudd til faglige utviklingstiltak i regi av faggruppen. 

Nyhetsbrev mai/juni- 2017

Hei medlemmer av NSF faggruppe for E-helse

 

 

                       

Ny veileder for klinisk dokumentasjon sykepleie

En ny revidert veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ er nå sluttført av styret i NSFs faggruppe for e-helse. 

Nyheter fra ICN - Mai 2015

Vedlagt finner du nyheter fra ICN i mai. 

Nyhetsbrev fra avtroppende leder

Leder NSF faggruppe for e-helse Mariann Svanes skriver i nyhetsbrevet at hun går av som leder, men fortsetter i styreverv framover i det nye styret. 

Ny eHelsestrategi

NSF presenterte ny eHelsestrategi på Sykepleierkongressen i Trondheim, "eHelse alles ansvar og i alles interesse – sykepleiernes bidrag", 2009 – 2013.