Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Faggruppens medlemmer er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og førdøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske enheter. Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2018

Takk til alle som var med å feiret faggruppens 40 års jubileum under fagmøtet på Lillehammer! Foredragene sendes  på mail til den mailadressen du oppga ved påmelding, når de er klare. 

Neste Nasjonale fagmøte blir  07.-09. februar 2019. Mer informasjon kommer.

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Innmelding i faggruppen med SMS

Nå kan du melde deg inn i faggruppen via SMS.

Send melding med kodeord "gastro" til 02409 ... og før du vet ordet av det er du innlemmet i det hyggelige gastrofellesskapet!

De beste i Norge på kreftoverlevelse

UNN-Tromsø er best i Norge på kreftoverlevelse når det gjelder endetarmskreft. 

 

Pakkeforeløp kreft

Kjenner du til hva "Pakkeforløp for kreft" innebærer for deg og dine pasienter? 

Internasjonal boksuksess

Giulia Enders bok «Sjarmen med tarmen» har ligget på bestselgerlistene i Norge i 14 uker. 1,4 mill. bøker er solgt bare i Tyskland, og den er til nå utgitt i 30 land. 
Aktuell for alle!

Gastronet-et nettverk for kvalitetssikring

Gå inn på kreftregisteret.no/gastronet og les om dette verktøyet til kvalitetssikring og forskning.

Gastronet er et hjelpemiddel til å måle kvaliteten på arbeidet vårt. Til nå har det primært vært legene som har dominert med data i dette registeret. Det er ønskelig at engasjerte sykepleiere tar kontakt med Siv Furholm og blir med på å forme Gastronet slik at det også blir mer relevant for sykepleieforskning! Se også siden NSFs fagruppe av sykepleiere i gastroenterologi på Facebook, her ligger det mer i forhold til Gastronet.

 

Europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere.

Det er lenge blitt arbeidet med å få en felles europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere. Basisundervisningsplanen er basert på jobbprofilen som beskriver oppgaver og ansvar for endoscopisykepleieren og på European Network of Nursing Organisations (ENNO) rammeverk for videreutdanninger. ESGENA nøkkelpersoner støtter prosessen med å gjennomføre bruk av undervisningsplanen i sine respektive land