Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021

Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere er åpent for alle men retter seg spesielt mot sykepleiere som jobber innenfor alle områder for fordøyelsessykdommer og tarmsykdommer. Møtet i 2020 samlet over 230 deltakere og vi håper like mange tar turen i 2021.

 

 

Nasjonalt IBD møte for sykepleiere

Møtet i 2019  samlet over 70 påmeldte og vi gratulerer Monica Fritjofsen og June Halvorsen med å bli trekt ut til å delta på N-ECCO School i forbindelse med ECCO kongressen 2020!

Hold av datoen 10. september 2020 for det neste Nasjonale IBD møtet for sykepleiere!

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Gastronet-et nettverk for kvalitetssikring

Gå inn på kreftregisteret.no/gastronet og les om dette verktøyet til kvalitetssikring og forskning.

Gastronet er et hjelpemiddel til å måle kvaliteten på arbeidet vårt. Til nå har det primært vært legene som har dominert med data i dette registeret. Det er ønskelig at engasjerte sykepleiere tar kontakt med Siv Furholm og blir med på å forme Gastronet slik at det også blir mer relevant for sykepleieforskning! Se også siden NSFs fagruppe av sykepleiere i gastroenterologi på Facebook, her ligger det mer i forhold til Gastronet.

 

Europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere.

Det er lenge blitt arbeidet med å få en felles europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere. Basisundervisningsplanen er basert på jobbprofilen som beskriver oppgaver og ansvar for endoscopisykepleieren og på European Network of Nursing Organisations (ENNO) rammeverk for videreutdanninger. ESGENA nøkkelpersoner støtter prosessen med å gjennomføre bruk av undervisningsplanen i sine respektive land