Gastroenterologi

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Litt om oss:

Faggruppen ble dannet i 1978 og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF. Medlemmene er sykepleiere som utreder og undersøker, tar vare på og behandler pasienter med lever- og fordøyelsessykdommer. Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppens målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfaringer og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.  

Hvert år arrangeres det Nasjonalt fagmøte for sykepleiere i gastroenterologi. Og faggruppen er også med å arrangerer nasjonalt IBD symposium hvert år. 

Siste nyheter fra Gastroenterologi

Nasjonalt fagmøte på Lillehammer

 Neste fagmøte avholdes 6.-8. februar 2020!

 

 

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring" er nå ferdig!

Innmelding i faggruppen

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Internasjonal boksuksess

Giulia Enders bok «Sjarmen med tarmen» har ligget på bestselgerlistene i Norge i 14 uker. 1,4 mill. bøker er solgt bare i Tyskland, og den er til nå utgitt i 30 land. 
Aktuell for alle!

Gastronet-et nettverk for kvalitetssikring

Gå inn på kreftregisteret.no/gastronet og les om dette verktøyet til kvalitetssikring og forskning.

Gastronet er et hjelpemiddel til å måle kvaliteten på arbeidet vårt. Til nå har det primært vært legene som har dominert med data i dette registeret. Det er ønskelig at engasjerte sykepleiere tar kontakt med Siv Furholm og blir med på å forme Gastronet slik at det også blir mer relevant for sykepleieforskning! Se også siden NSFs fagruppe av sykepleiere i gastroenterologi på Facebook, her ligger det mer i forhold til Gastronet.

 

Europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere.

Det er lenge blitt arbeidet med å få en felles europeisk basisundervisningsplan for gastro/endoscopisykepleiere. Basisundervisningsplanen er basert på jobbprofilen som beskriver oppgaver og ansvar for endoscopisykepleieren og på European Network of Nursing Organisations (ENNO) rammeverk for videreutdanninger. ESGENA nøkkelpersoner støtter prosessen med å gjennomføre bruk av undervisningsplanen i sine respektive land