Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

Landskonferansen 2019

Hold av dagene 4. - 5. april 2019, da er det igjen tid for NSF FGDs Landskonferanse. Året tema er "Personer med demens - menneske eller diagnose... Hvilket fokus har vi??"

Oppstart av lokalgruppe i Møre og Romsdal

Nå har Møre og Romsdal fått sin egen lokalgruppe. Det ble arrangert oppstartsmøte og fagkveld i mars i år. 

Geriatrisk sykepleie 2_2018

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Nettbrett kan gi gode øyeblikk" og "Omsorg under press i sykehjemspasientens siste livsfase".

Vellykket fagkafé i regi av FGD Vestfold

19. september av holdt Faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens i Vestfold sin fagkafé i NSF sitt fylkeskontor i Tønsberg. 13 interesserte møtte opp for å høre mer om velferdsteknologi og dens muligheter innenfor vårt fagområde.

Vervestipend

For å oppmuntre til verving slik at flest mulige sykepleiere får kjennskap til faggruppen har styret vedtatt å innføre et vervestipend på 1000 kr til de av våre medlemmer som kan sette av noen timer en dag til å ha vervestand.

Stipendmottakere våren 2018

I henhold til kriterier for tildeling av utdanningsstipend, er det gjort vedtak om at følgende mottar hvert sitt utdanningsstipen våren 2018:

Hege Askestad, Tonje Hov Grønlie og Marijke Renstrøm