Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

Stipendmottakere våren 2018

I henhold til kriterier for tildeling av utdanningsstipend, er det gjort vedtak om at følgende mottar hvert sitt utdanningsstipen våren 2018:

Hege Askestad, Tonje Hov Grønlie og Marijke Renstrøm

Landskonferansen 2018 i Bergen

Foredrag fra Landskonferansen 2018 ligger som vedlegg.

Geriatrisk sykepleie 1_2018

Geriatrisk sykepleie 1_2018 med tema "Aktive eldre lever lenger"  er publisert under Fagtidsskrift.

 

Årets sykepleier i geriatri og demens 2017

Faggruppen har i år kåret Lina Welfler til årets
sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens.

Bildet viser fra venstre Lillian Elise Esborg Bergane  (fylkesleder NSF Telemark), Lina Welfler og styremedlem Katrine L. Pedersen

Les mer ved å trykke på tittelen

Stipendmottagere høsten 2017

Faggruppas utdanningsstipend høsten 2017 deles ut til Lene Therese Nybakke, Eva Merete Hoel Skjevik og Kristine Nilsen.

Gratis medlemsskap for bachelorstudenter

Verving av studentmedlemmer i Oppland

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Utdanningsstipend

 

NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Tre stipend deles ut med søknadsfrist 1.04 og tre med søknadsfrist 1.10

Utdanningsstipend

Søknadsskjema

 

Æresmedlemsskap i faggruppa - kriterier

Faggruppas styre har vedtatt kriterier for utnevning av æresmedlemmer i faggruppa.

Kriterier æresmedlemsskap

NY FAKTURERINGSRUTINE FOR FAGGRUPPER I NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres.

 

Pris for årets sykepleier i geriatri og demens

Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen. Prisen er på kr. 5.000,- og vil deles ut årlig dersom det foreligger verdige kandidater.

Årets sykepleier

Utdanningsstipend våren 2017

Her er en kort presentasjon og bilde av de tre som ble tildelt stipend vår 2017
 
 

Faggruppa på Facebook

Faggruppa har sin egen Facebookside. Søk på NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens og bli medlem der også! Kom gjerne med innspill til hva som skal ligge der! Kontakt Ranveig Lie

Nytt fra Hordaland

Lokalgruppen i Hordaland arrangerte 18.02.2016 en vellykket fagkveld på Knarvik Sjukeheim. Lege og stipendiat Christine Gulla foreleste om temaet "mange sykdommer og mange medisiner". Det kom 24 sykepleiere for å høre på foredraget. Lokalgruppeleder Terje Årsvoll Olsen ønsket velkommen!

     

               

Nytt fra Trøndelag

Den 20. november 2015 arrangerte FGDs lokalgruppe i Sør- og Nord Trøndelag fagdag på Øya helsehus i Trondheim

Foto: Kari M. LianVi hadde lagt opp til et variert program, med aktuelle temaer for ansatte innen helsesektoren.  25 deltakere fikk med seg interessante foredrag om tannhelse hos eldre, demens og demenssykdommer, utagerende adferd og velferdsteknologi.


Foto: Kari M. Lian


Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens 2015

  Årets sykepleier i fagområdet i 2015 ble Bente FløisandLarsen fra Fyllingsdalen sykehjem i Bergen.

 

 

 

 


(fotograf:Sissel Engevik)

Utdanningsstipend høsten 2015

Hvem som blir mottakere av utdanningsstipend høsten 2015 er avgjort.

 

Eldre kvinners erfaringer med osteoporotiske brudd i ryggen

Marianne Kumlin, geriatrisk sykepleier/høgskolelektor har sammen med Anners Lerdal, senoirforsker og professor, publisert en artikkel i "Sykepleien Forskning"

Artikkel