Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Fra helsesøster til helsesykepleier

Det er på tide å takke helsesøstertittelen for godt utført arbeid og ønske en ny velkommen. Styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) har vedtatt å støtte arbeidsgruppens anbefaling om at «helsesykepleier» skal erstatte «helsesøster».

Årets helsesøsterleder

Ny pris fra 2018 som deles ut på helsesøsterkongressen.

Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

Kriterier for årets helsesøsterleder

Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjeneten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her

Helsesøsterkongressen 2018 i Kristiansand

 

Hvor: Radison Blu Caledonien hotell

Når: 18.-20.september 2018
NYHET! Presymposium for ledere 17. september kl.13-18.00
Tema: Bak fasaden- på godt og vondt
Posterpresentasjon på kongressen?

Påmelding her