Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Offentlig støtte til barnefamiliene

Utvalget i Barne-og likestillingsdepartementet har vurdert de offentlige overføringer og tjenester til barnefamiliene. Les høringsutkastet her

Du kan lese vårt felles høringssvar med NSF her

Helsesøsterkongressen 2017 på Lillestrøm

Hvor: Thon hotell Arena, Lillestrøm
Når: 19.-21.september 2017
Tema: Helsesøsters rolle i samhandlingens tid

Presentasjoner fra forelesere som godtar er lagt ut her i etterkant av kongressen.

Resolusjon fra Generalforsamlingen

På Generalforsamlingen 2017 la styret i LaH NSF frem en resolusjon og følgende vedtak ble fattet:
Resolusjon vedtas og sendes Helseministeren. Brevet med vedlagte resolusjon ble sendt 2. oktober.

Resolusjon til helseministeren.
Her kan du lese rapporten som også ble vedlagt.

«En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte» (Wikipedia)

 

Den gylne "penn"

Ann Heidi Skjørseter fikk prisen i forbindelse med Helsesøsterkongressen på Lillestrøm

Kriterier for den gylne "penn"

Årets helsesøster

Marit Lund Hansen fikk prisen i forbindelse med Helsesøsterkongressen på Lillestrøm

Kriterier for årets helsesøster