Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Den gylne "penn"

Ann Heidi Skjørseter fikk prisen i forbindelse med Helsesøsterkongressen på Lillestrøm

Kriterier for den gylne "penn"

Årets helsesøster

Marit Lund Hansen fikk prisen i forbindelse med Helsesøsterkongressen på Lillestrøm

Kriterier for årets helsesøster 

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøsstre.

Tidsskrift for helsesøstre

Tidsskriftet sendes ut i posten til medlemmmene 2 ganger i året.
Redaksjonsjobben går på omgang i de lokale gruppene.

Her finner du Tidsskriftet i elektronisk versjon

Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nå er den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten publisert.
Retningslinjen for HFU er ikke klar og kommer i løpet av høsten.

Du kan lese retningslinjen her