Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøsstre.

Tidsskrift for helsesøstre

Tidsskriftet sendes ut i posten til medlemmmene 2 ganger i året.
Redaksjonsjobben går på omgang i de lokale gruppene.

Her finner du Tidsskriftet i elektronisk versjon

Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nå er den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten publisert.
Retningslinjen for HFU er ikke klar og kommer i løpet av høsten.

Du kan lese retningslinjen her

Levanger kommune ble tildelt prosjektmilder fra LaH NSF

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF utlyste midler til et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Det kom inn 8 søknader. Levanger kommune ble tildelt prosjektmidlene etter en grundig helhetsvurdering opp mot prosjektutlysningen.

Høringer vår/sommer 2017

Her legges høringer for våren sommeren 2017. Vi er avhengig av innspill fra medlemsmassen for å kunne gi gode høringssvar.