Helsesykepleiere

Siste nyheter fra Helsesykepleiere

En gavepakke til alle landets helsesykepleiere fra Forandringsfabrikken

19.mai lanserte Forandringsfabrikken den rykende ferske rapporten «Snakke snilt». Rapporten inneholder råd til helsesykepleiere fra 900 barn i hele Norge.
Leder i LaH NSF Ann Karin Swang og styremedlem Camilla Rørtveit var så heldige å være gjester på lanseringen.


Helsesykepleierkongressen i Ålesund er utsatt!

Helsesykepleierkongressen i Ålesund 2020 er utsatt og flyttet til september 2021, uke 37.

På grunn av situasjonen alle nå står i, har styret i Landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (LaH NSF) besluttet å utsette helsesykepleierkongressen.

Kongressen skulle vært arrangert på Scandic Parken Ålesund 15.- 17. september 2020, med presymposium 14.september. Slik LaH NSF vurderer det vil helsesykepleiere over hele landet i september fortsatt kunne være sterkt  preget av denne ekstraordinære situasjonen.
LaH NSF har nå inngått ny avtale med Scandic Parken Ålesund om ny kongress i 2021 14.-16.september med presymposium 13.sept.

Gleder oss til å se flest mulig av dere i Ålesund 2021!

Korona - spørsmål og svar: Generelle smitteverntiltak/råd

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.

Korona - spørsmål og svar: Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver på helsestasjon for ungdom. 

Korona - spørsmål og svar: Skolehelsetjenesten

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver i skolehelsetjenesten.

Korona - spørsmål og svar: Helsestasjon

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver på helsestasjon.

Nettkurs for helsesykepleiere

Sex og samfunn vil fortsette å holde nettmøter, og vil på onsdager frem til sommeren ha gratis nettkurs om klamydia, mykoplasma og p-stav.

Webinar torsdag 7.mai

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) avholdt 7.mai et webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Webinaret kan også være nyttig for leger, fysioterapeuter, merkantilt personell og andre ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Utviklings- og kompetansesenter inn i NSFs satsningsområde

Leder i LaH NSF, Ann Karin Swang, forslo på NSFs landsmøte å legge til ett nytt punkt under prinsipprogram, avsnitt 4, for utdanning,fagutvikling og forskning.

Landsmøte vedtok forslaget om at NSF skal arbeide for å opprette ett utviklings-og kompetansesenter for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i landsmøteperioden frem til 2023.

Nytt styre konstituert

Det nye styret i LaH NSF konstituerte seg på sitt første styremøte 25. oktober.
Ive Kristin Staune- Mittet ble valgt til nestleder.
Hanne Nissen Bjørnsen var ikke til stede da hun er i USA ut året i forbindelse med forskningen sin.
Styret gleder seg til fortsettelsen!

Statsbudsjettet og tilskuddsmidler 2020

Overføringene til kommunene merket "helsestasjons -og skolehelsetjenesten" er prisjustert og tilskuddsmidlene kan søkes på fra Helsedirektoratet.