Helsesykepleiere

Siste nyheter fra Helsesykepleiere

Influensasesongen 2020/2021

Folkehelseinstituttet avholder gratis webinar om influensavaskinasjonsesongen 2020/2021 onsdag 9. september kl. 0900-1200. 

 

 

Kartlegging av tjenesten

HJELP OSS Å STYRKE HELSESTASJON- OG  SKOLEHELSETJENESTEN!

Norsk Sykepleierforbund og Landsgruppen av helsesykepleiere trenger mer kunnskap om utdannings- og bemanningssituasjonen for helsesykepleiere. 

Ny fagrådgiver i LaH NSF

Etter en lang og grundig prosess, med mange veldig godt kvalifiserte søkere, har vi endelig gleden av å introdusere vår aller første fagrådgiver i LaH:

Ingeborg Berg-Olstad

Bli kjent med vår nye fagrådgiver:

Webinar torsdag 7.mai

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) avholdt 7.mai et webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Webinaret kan også være nyttig for leger, fysioterapeuter, merkantilt personell og andre ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Utviklings- og kompetansesenter inn i NSFs satsningsområde

Leder i LaH NSF, Ann Karin Swang, forslo på NSFs landsmøte å legge til ett nytt punkt under prinsipprogram, avsnitt 4, for utdanning,fagutvikling og forskning.

Landsmøte vedtok forslaget om at NSF skal arbeide for å opprette ett utviklings-og kompetansesenter for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i landsmøteperioden frem til 2023.

Nytt styre konstituert

Det nye styret i LaH NSF konstituerte seg på sitt første styremøte 25. oktober.
Ive Kristin Staune- Mittet ble valgt til nestleder.
Hanne Nissen Bjørnsen var ikke til stede da hun er i USA ut året i forbindelse med forskningen sin.
Styret gleder seg til fortsettelsen!

Statsbudsjettet og tilskuddsmidler 2020

Overføringene til kommunene merket "helsestasjons -og skolehelsetjenesten" er prisjustert og tilskuddsmidlene kan søkes på fra Helsedirektoratet.

Generalforsamlingen fant sted 18. september 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Generalforsamling ble avholdt i Stormen konserthus i Bodø 18. september.
Det ble i år avholdt valg på både leder og styremedlemmer.
Ny leder, Ann Karin Swang starter i vervet 7. oktober. Inntil da fungerer det gamle styret.


Logg deg på med medlemsnummer og passord for å kunne lese mer