Hygienesykepleiere

smittevern

Faggruppen er en møteplass for personer med interesse for smittevern og infeksjonsforebygging. Målet er å stimulere til og øke utveksling av kunnskap mellom hygienesykepleiere og smittevernpersonell, slik at vi sammen når målet om mindre sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, som både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder, skal fremme kunnskap om smittevern.

Siste nyheter fra Hygienesykepleiere

Nytt om utdanning!

Her er det oppdatert informasjon om videreutdanning innen smittevern:

https://www.fhi.no/meldinger/ny-nordisk-utdanning-i-smittevern-med-oppstart-i-september-2019/

 

Utlysning av stipend 2018

Nå har du som medlem av faggruppen muligheten til å søke stipend! Formålet med stipend er å stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå.

Fagdag for kommunale helse og omsorgstjenester 20. september 2018

Vi takker for en fin fagdag, og har nå publisert foredragene. Du finner disse til høyre i bildet.

Program og påmelding til fagdag 20. april 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er program for fagdag for medlemmer av faggruppen klart, og vi tar i mot påmeldinger! Klikk på kalenderen og meld deg på!

Generalforsamling 18. oktober 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Styret ønsker alle medlemmene velkommen til Generalforsamling (GF) 18. oktober 2017 kl. 17.15 - 19.00. GF holdes på Radisson Park Inn, Alna i Oslo. Klikk på saken så finner du saksliste med vedlegg!

Innkalling til Generalforsamling 18. oktober 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 

Til medlemmer av NSF Faggruppe av Hygienesykepleiere

Det innkalles til generalforsamling (GF) onsdag 18. oktober 2017 på Radsson BLU hotel, Alna, Oslo. GF holdes i forbindelse med Smittevernforum som holdes 17. til 19. oktober. Medlemmer som skal delta på Smittevernforum kan melde seg på GF på påmeldingsskjema til forumet. Andre medlemmer kan melde seg på ved å sende mail til silje.setre@ahus.no

Utlysning av reisestipend

NSF`s faggruppe av hygienesykepleiere har den glede av å lyse ut 3 reisestipend à kr 5000,- med søknadsfrist 1. juni 2017.

 

Nordisk hygienekonferanse 2017

Nordisk forening for hygienesykepleiere inviterer til hygienekonferanse 13-15. september 2017 om risiko- og sårbarhetsanalyse, arkitektur og renhold sett i lys av resistente mikrober.

Referat fra medlemsmøte 15/11- 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referatet fra medlemsmøtet som ble holdt på Gardemoen 15. november 2016 er klart, se vedlegg.

Styret takker deltagerne for en god og konstruktiv dialog!

 

Medlemskontingent 2017 er sendt ut til medlemmene

Kontingentfaktura for 2017 er nå sendt ut til alle medlemmer, NSF anbefaler at denne ikke betales før januar 2017, men innen forfallsdato da. Husk å bruke KID ved betaling!

Invitasjon til medlemsmøte - påmelding er åpnet

Klikk på Kalenderen, så kommer du til påmeldingsskjema. Husk at du må være innlogget på min side for å kunne melde deg på.

Håper vi sees!

Litt nyheter og ønske om en god sommer til dere alle!

Her kommer en sommerhilsen og litt nyheter til alle våre medlemmer. Vi vil informere litt om hva styret jobber med og gi litt informasjon. Klikk vedlegget til høyre på siden!

Hilsen alle oss i styret!

Faggruppens stipender - status for 2016

Faggruppen har lyst ut fagstipend #1 for 2016 med søknadsfrist 10. juni 2016. Fagstipen #2 vil bli utlyst over sommeren.

Medlemskontingent NSFFH 2016

Faktura for medlemskontingent for NSFFH 2016 ble i dag sendt ut til deg som er medlem i faggruppen.

Forfallsdata er 25.01.16.

 

Sakspapirer til generalforsamling 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du sakspapirer til generalforsamling 14. oktober 2015

Fagdag i smittevern 16. april 2015 - foredrag

Styret i faggruppen vil takke alle som bidrog til fagdagen 16. april. Foredragene fra fagdagen er nå tilgjengelig i pdf. Se vedlegg.

Fakturering av medlemskontingent i faggruppene i NSF

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres. Endringene blir som følger:

Fagruppens formål

Foreningens formål og funksjon er beskrevet i vedtektene, og gjengis her:

Historie for NFH (Norsk forening for hygienesykepleiere)

NFH ble stiftet i forbindelse med et nordisk møte i København 7. oktober 1983.