Intensivsykepleiere

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for fagutvikling til deg som engasjert intensivsykepleier. Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 450,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for studenter i videreutdanning. 

For å bli medlem av NSFLIS kan du sende SMS med kodeord NSFLIS til 02409. 
Som student sender du NSFLIS student <sluttdato> til 02409.

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

Samhandlingskonferanse om lønn for kompetanse

Årets Samhandlingskonferanse i NSF ble gjennomført 4-5. februar. Her deltok hele forbundsstyret, sammen med fylkeslederne, faggruppelederne og avdelingssjefene i NSF. Årets tema var "Lønn for kompetanse".

Forbundsleder Eli Gunhild By la vekt på at vi alle har et ansvar for å synliggjøre verdien av sykepleierkompetansen.

Ny kartleggingsundersøkelse fra Utdanningsutvalget

NSFLIS utdanningsutvalg har i 2014 gjort en ny kartleggingsundersøkelse. Rapporten har fått navnet "Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie". 

Rapporten kan du lese her.

 

NSFLIS nyhetsbrev

Forside.png (Kampanje 206)

 

Her finner du de siste nyhetsbrevene fra NSFLIS Landsstyre.

Forelesninger fra NSFLIS Fagkongress 2014

I denne artikkelen har vi publisert forelesningene fra årets Fagkongress i Stavanger.

NSFLIS handlingsplan 2014-2015

Landsstyret har laget handlingsplan som gjelder frem til neste generalforsamliing. Denne kan du lese her.

Handlingsplanen kommer i tillegg til Håndboken som er laget for styret. I håndboken står alle faste rutiner, gjøremål og ansvarsområder for styremedlemmene.