Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Generalforsamling 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Velkommen til NSFLIS Fagkongress og generalforsamling.

For mer informasjon og påmelding gå til:

NSFLIS FAGKONGRESS 2019 

25- 27 september

Sakspapirene til generalforsamlingen finner du her

NSFLIS stipend 2019

Alle som er tildelt stipend 2019 har mottatt e-post om tildeling. Til dere som ikke fikk stipend denne gangen, vil vi oppfordre til å søke NSF om reisestipend. Les mer om dette her: https://www.nsf.no/kurs--og-konferansestotte/stipend/1747283

NSFLIS fagkongress på Hamar påmeldingen er åpnet

 Årets fagkongress arrangeres på Hamar 25 til 27 september. Spennende program nærmer seg ferdig. Vi åpner for frie foredrag på fredagen. Det er en flott mulighet for deg som ønsker å presentere et prosjekt eller annet utviklingsarbeid ved din avdeling. Vi ønsker deg også velkommen til å presentere din poster på kongressen. Foreløpig program er lagt ut på intensivkongress.no Her finner du også informasjon om muliheten frie foredrag og poster.

NSFLIS 40 ÅR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I anledning NSFLIS sitt 40 års jubileum ble det skrevet en historiebok som blei gitt ut på jubielumskongressen vår i Ålesund. Her finn du boka i PDF format. 

International Best Practices in Critical Care Nursing

E-bok i internasjonal intensivsykepleie, nå tilgjengelig i ny utgave!

International Best Practices in Critical Care Nursing

Intensivt i Oslo 2019

Programmet er ferdig og påmeldingen er åpen -

kjøp billetter her 

og se programmet her!

Presentasjoner fra Fagkongressen

 Presentasjoner fra årets fagkongress legges ut  her fortløpende.

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

Politisk uttalelse fra NSFLIS

 

 

Forelesninger fra NOKIAS kongress 2013

 

19.- 21. september var ca 500 anestesi- og intensivsykepleiere samlet til NOKIAS kongress i København. Kolleger fra hele Norden foreleste om mange interessante og viktige tema.

Her finner du noen av forelesningene

Beste poster på NSFLIS Fagkongress 2013

Vinneren av "Beste poster" presenterte et prosjekt med nytenking på hvordan intensivsykepleiere kan jobbe med kommunikasjon i hverdagen med den postoperative pasienten. Et viktig tiltak for å bedre kommunikasjonen i møtet med den postoperative pasienten. Les mer...

Intensivsykekepleiere skal ikke pålegges å arbeide oftere enn hver 3.helg

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) fattet følgende vedtak på sin generalforsamling:

”NSFLIS Generalforsamling 2013 oppfordrer landsstyret om å utforme en resolusjon som støtter kravet om at intensivsykepleiere ikke skal jobbe mer enn hver 3.helg”.

I denne artikkelen kan du lese hele resolusjonen

NSFLIS i media

NSFLIS har vært intervjuet flere ganger av media siste tiden. I artikkelen ligger linker til disse innslagene.