Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

NSFLIS er engasjert i fagpolitiske spørsmål og jobber med å drive viktige politiske kamper for å styrke intensivsykepleierfaget.

NSFLIS er en arena hvor intensivsykepleiere som er medlemer møtes for å jobbe med fagutvikling og forskning.

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 520,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for pensjonister og studenter i videreutdanning. 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Intensivt i Oslo 2018

NSFLIS Oslo arrangerer Intensivt i Oslo 24. og 25. mai.

Se programmet og kjøp billetter her i dag!

Fagkongress 2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Program kommer senere, men hold av datoene!

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

NSFLIS nyhetsbrev

Forside.png (Kampanje 206)

 

Her finner du de siste nyhetsbrevene fra NSFLIS Landsstyre.

Forelesninger fra NSFLIS Fagkongress 2014

I denne artikkelen har vi publisert forelesningene fra årets Fagkongress i Stavanger.

NSFLIS handlingsplan 2014-2015

Landsstyret har laget handlingsplan som gjelder frem til neste generalforsamliing. Denne kan du lese her.

Handlingsplanen kommer i tillegg til Håndboken som er laget for styret. I håndboken står alle faste rutiner, gjøremål og ansvarsområder for styremedlemmene.

Mastersyke sykepleiere

Når intensivsykepleiere ønsker å heve sin kompetanse og gjøre seg mer nytte av forskningen, er det arbeidsgiver som stritter imot, sier Sigbjørn Flatland, leder av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere.

Bakgrunnen er bl.a Spekters direktør Anne Karin Brattens uttalelse om at sykehusene ikke trenger sykepleiere med master. 

Dette innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad 25/3-14.

 

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

Politisk uttalelse fra NSFLIS