Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

NSFLIS fagkongress på Hamar

Årets fagkongress arrangeres på Hamar 25 til 27 september. Spennende program sluttføres i disse dager. Programmet vil legges ut på intensivkongress.no

Intensivt i Oslo 2019

Programmet er ferdig og påmeldingen er åpen -

kjøp billetter her 

og se programmet her!

Presentasjoner fra Fagkongressen

 Presentasjoner fra årets fagkongress legges ut  her fortløpende.

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

Politisk uttalelse fra NSFLIS

 

 

Forelesninger fra NOKIAS kongress 2013

 

19.- 21. september var ca 500 anestesi- og intensivsykepleiere samlet til NOKIAS kongress i København. Kolleger fra hele Norden foreleste om mange interessante og viktige tema.

Her finner du noen av forelesningene

Beste poster på NSFLIS Fagkongress 2013

Vinneren av "Beste poster" presenterte et prosjekt med nytenking på hvordan intensivsykepleiere kan jobbe med kommunikasjon i hverdagen med den postoperative pasienten. Et viktig tiltak for å bedre kommunikasjonen i møtet med den postoperative pasienten. Les mer...

Intensivsykekepleiere skal ikke pålegges å arbeide oftere enn hver 3.helg

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) fattet følgende vedtak på sin generalforsamling:

”NSFLIS Generalforsamling 2013 oppfordrer landsstyret om å utforme en resolusjon som støtter kravet om at intensivsykepleiere ikke skal jobbe mer enn hver 3.helg”.

I denne artikkelen kan du lese hele resolusjonen

NSFLIS i media

NSFLIS har vært intervjuet flere ganger av media siste tiden. I artikkelen ligger linker til disse innslagene.