Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

NSFLIS er engasjert i fagpolitiske spørsmål og jobber med å drive viktige politiske kamper for å styrke intensivsykepleierfaget.

NSFLIS er en arena hvor intensivsykepleiere som er medlemer møtes for å jobbe med fagutvikling og forskning.

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 520,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for pensjonister og studenter i videreutdanning. 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Intensivt i Oslo 2018

NSFLIS Oslo arrangerer Intensivt i Oslo 24. og 25. mai.

Se programmet og kjøp billetter her i dag!

Fagkongress 2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Program kommer senere, men hold av datoene!

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

Interessert i utdanningssaker?

Utdanningsutvalget arbeider på oppdrag fra styret i NSFLIS, og har mulighet til selv å initiere saker. Kan dette være noe for deg? Les mer!

Norsk medlem valgt inn i styret til EfCCNa

Elin Steffenak er valgt inn i styret til European federation of Critical Care Nurses associations. Elin ble valgt etter EfCCNa-kongressen i Belfast i februar 2017. Vi gratulerer!

NSFLIS Historie

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) ble stiftet i 1978 på Jeløya, og skal feire 40-årsjubileum i 2018. Vi holder i den forbindelse på med et historieprosjekt som skal ende opp med en bok til jubileumskongressen i Ålesund.

Forelesninger fra NSFLIS Fagkongress 2016

I denne artikkelen har vi publisert foredragene fra årets Fagkongress på Gardermoen.