Kreftsykepleiere

FKS

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere 
  • Arbeide for øremekede stillinger for kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Den internasjonale kreftsykepleiedagen

I dag markerer vi den internasjonale kreftsykepleie dagen. Gratulerer til alle kreftsykepleiere.

Årests sykepleier i kreftomsorg 2014

Christin Rosef - kreftsykepleier i Nesodden kommune.

 

 

Årets sykepleier i kreftomsorg 2013

Torill Tysse Sælen fra Sogn og Fjordane ble velfortjent tildelt prisen

Årets sykepleier i kreftomsorg 2012

Prisen går til Anne Mette Carlsen fra Bodø.

Årets sykepleier i kreftomsorg 2011

Årets sykepleier i kreftomsorg 2011