Lungesykepleiere

Siste nyheter fra Lungesykepleiere

Medlemskontigent NFS FLU 2017

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent, men forfallsdato i januar neste år.

Invitasjon til lansering av notatet: «Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer». 1 desember 2016

Nasjonalt kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet (FHI) og Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) gjennomførte en brukermedvirkningsturné i store deler
av landet i løpet av en uke i februar 2016. Hensikten var blant annet å hente
inn norske eksempler på en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten.

VALG NSF FLU STYRET 2017

Styret i NSF FLU består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

3 plasser (leder og 2 medlemmer) i styret står nå på valg for 4 år og tillegg 1 plass for 2 år.

De resterende 3 plassene vil stå på valg om 2 år og velges da for 4 år, slik at vi sikrer kontinuitet i styret til enhver tid.

Ønsker du å stille til valg eller har du forslag til kandidater? Les mer HER

Ny Tuberkulose guidelines for sykepleiere

International Council of Nurses har publiert en ny TB guidelines for sykepleier publisert 16 august 2016.

Disse retningslinjene er ment å hjelpe sykepleiere i deres viktige rolle for å påvise tuberkulose (TB) tilfeller, gi omsorg og administrerende TB behandling.

Les mer HER

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2016

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.
 
Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF
selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.
Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.
 

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Høsten 2016 startet videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i lungesykepleie

Les mer HER

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

Minner også om at utmelding må skje direkte til NSF, da faggruppen ikke har tilgang til å avslutte medlemskap. Det er også NSF som administrerer faktura for medlemskap.

Nytt faktureringssystem i NSF

 

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres

 

 

Reiseregningskjema Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved å trykke på linken kommer du til reiseregningskjema!

Utmelding

Utmelding av faggruppen gjøres direkte til NSF. Benytt kontaktskjema eller ring 02409
For at navn og medlemsnummer skal komme direkte inn i kontaktskjema må man være innlogget på NSF sin nettside med medlemsnummer og passord.
mvh
styret

Til orientering!

Det blir ikke sendt ut ”medlemskort i plast” ved fakturering av medlemskontingent for faggruppene for 2013.
Det vil likevel ligge en pdf-kvittering på ”Min side” som kan benyttes ved behov.
 

'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

På fredag 2 november 2012 godkjente konst. Helsedirektør Bjørn Guldvog forordet i 'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols. Klikk dere inn HER å les det hele i sin helhet. God fornøyelse!  

Forsiden av Publikasjonen:Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

Meld deg inn online!

Bli medlem i faggruppen