Lungesykepleiere

Siste nyheter fra Lungesykepleiere

Kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk

Det blir kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk 14. og 15. november 2019 i Bodø.

 Her kommer utfyllende program .

 

MVh NSF FLU

ØNH faggruppe inviterer til spennende fargdager

Vi vil gjerne invitere medlemmene av lungesykepleie faggruppen til vårt seminar for ØNH-sykepleiere 24.-25. oktober.

https://www.nsf.no/Content/4578541/cache=20190309123021/Program%20%C3%98NH-faggruppas%20seminar%202019%20040319.pdf

Montebellosenteret inviterer til kurs

Hei,

 

Vi håper dere har mulighet til å spre informasjon om «Lungekreft-hva nå?» kurset til avdelingen, pasienter og andre fagpersoner.

Kurset arrangeres 18. – 25. oktober og kan søkes alene eller sammen med pårørende.

På «Lungekreft- hva nå?» kurs møter man andre i tilnærmet lik situasjon og lærer både pasient og pårørende å leve med endringer som følge av kreft; Et pusterom fra hverdagen, for å se på mulighetene mer enn begrensningene. 

 

Vi ser på dette kurset at det er stor nytte for pårørende å møte andre pårørende.

 

Oppholdet og reise finansieres gjennom folketrygden, HELFO (kap.5.22 i folketrygden). Det gjelder kun en mindre egenandel. Pasienten søkes direkte til Montebellosenteret. Klikk her for mer info og søknadsskjema.

 

Vi håper du kan bidra til å gjøre tilbudene kjent for pasienter og pårørende.

 

Gjerne sendt mailen videre til andre aktuelle fagpersoner på arbeidsplassen din. 

 

Ha en fin dag!

 

Beste hilsen

 

Maria Munsters

Markedsansvarlig

Mobil: 417 37 579

 

Vervekampanjen 2019

Vær med å verve flere medlemmer der du er! 

Stiftelsen Organdonasjon midler til å fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon

Til alle sykepleiere, 

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om midler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Nedenfor følger informasjon om fondet vi har etablert.

Tildeling av kursstøtte for 2019

I år er det 40 som har fått tildelt kursstøtte, hvorav 35 til Landskonferansen, 4 stipend til videreutdanning og 1 til master i avansert klinisk sykepleie.

 

Vinneren av vervekampanjen 2018

Vinneren av vervekampanjen 2017 er Marit Leine. Vi gratulerer Marit som får dekket kursavgiften til en Landskonferanse.

Skriveverksted 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019, både fagutviklingsprosjekt og forskning innen lungefaget er av interesse.

Vinneren av vervekampanjen 2017

Vinneren av vervekampanjen 2017 er Kirsten Gort. Vi gratulerer Kirsten som får dekket kursavgiften til ett Fagmøte.

Vi vil også takke alle som deltok i fjorårets vervekampanje. Dere bidrar til at faggruppen vår vokser!

Vennlig hilsen

Styret NSF FLU

Tildeling av kursstøtte for 2018

I år var det mange søkere til kursstøtte. Dette er kjempefint!

Styret har behandlet søknader om kursstøtte på styremøte 4/2-18. Svar på søknadene vil bli sendt ut så raskt som mulig.

Vennlig hilsen

Styret NSF FLU

NSF FLU Landskonferanse i Bodø 19. til 20. april 2018

NSF FLU Landskonferanse  i Bodø 19. til 20. april 2018 nærmer seg. Det blir et spennende og variert program.

For tidlig-pris må påmelding gjøres innen 28. februar.

Program og påmelding til NSF FLU Landskonferanse

 

Medlemskontigent NFS FLU 2017

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent, men forfallsdato i januar neste år.

Reiseregningskjema Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved å trykke på linken kommer du til reiseregningskjema!

Utmelding

Utmelding av faggruppen gjøres direkte til NSF. Benytt kontaktskjema eller ring 02409
For at navn og medlemsnummer skal komme direkte inn i kontaktskjema må man være innlogget på NSF sin nettside med medlemsnummer og passord.
mvh
styret

Til orientering!

Det blir ikke sendt ut ”medlemskort i plast” ved fakturering av medlemskontingent for faggruppene for 2013.
Det vil likevel ligge en pdf-kvittering på ”Min side” som kan benyttes ved behov.
 

'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

På fredag 2 november 2012 godkjente konst. Helsedirektør Bjørn Guldvog forordet i 'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols. Klikk dere inn HER å les det hele i sin helhet. God fornøyelse!  

Forsiden av Publikasjonen:Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

Meld deg inn online!

Bli medlem i faggruppen