Lungesykepleiere

Siste nyheter fra Lungesykepleiere

Stiftelsen Organdonasjon midler til å fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon

Til alle sykepleiere, 

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om midler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Nedenfor følger informasjon om fondet vi har etablert.

Kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk

Det blir kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk i november. Mer infomasjon kommer.

Styret NSF FLU

Tildeling av kursstøtte for 2019

I år er det 40 som har fått tildelt kursstøtte, hvorav 35 til Landskonferansen, 4 stipend til videreutdanning og 1 til master i avansert klinisk sykepleie.

 

Vinneren av vervekampanjen 2018

Vinneren av vervekampanjen 2017 er Marit Leine. Vi gratulerer Marit som får dekket kursavgiften til en Landskonferanse.

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til posterpresentasjon ved NSF FLUs Landskonferanse 2019, både fagutviklingsprosjekt og forskning innen lungefaget er av interesse.

Vinneren av vervekampanjen 2017

Vinneren av vervekampanjen 2017 er Kirsten Gort. Vi gratulerer Kirsten som får dekket kursavgiften til ett Fagmøte.

Vi vil også takke alle som deltok i fjorårets vervekampanje. Dere bidrar til at faggruppen vår vokser!

Vennlig hilsen

Styret NSF FLU

Tildeling av kursstøtte for 2018

I år var det mange søkere til kursstøtte. Dette er kjempefint!

Styret har behandlet søknader om kursstøtte på styremøte 4/2-18. Svar på søknadene vil bli sendt ut så raskt som mulig.

Vennlig hilsen

Styret NSF FLU

NSF FLU Landskonferanse i Bodø 19. til 20. april 2018

NSF FLU Landskonferanse  i Bodø 19. til 20. april 2018 nærmer seg. Det blir et spennende og variert program.

For tidlig-pris må påmelding gjøres innen 28. februar.

Program og påmelding til NSF FLU Landskonferanse

 

Tildeling av kursstøtte og stipent 2017

I år var det mange søkere til både stipend og kursstøtte. Dette er kjempefint!  Styret skal behandle dette på et styremøte 21/2, så svar på søknadene vil bli sendt ut så raskt som mulig etter dette.

mvh

Styret NSF FLU

Fagbladet Allergi i praksis

 

Alle medlemmer av NSF FLU får tilsendt Allergi i Praksis fra Norges Astma- og Allergiforbund, som er deres fagblad til helsepersonell i Norge og Sverige. Bladet kommer ut med temanummer tre ganger i året.

Allergi i Praksis har som mål å holde helsepersonell faglig oppdatert om forebygging og behandling av astma, allergi og eksemlidelser.

 

Gladnyhet!

Styret i NSF FLU har vedtatt å øke årlig bidrag til lokalgruppene fra 2000 kr til 5000 kr!

NSFs strategiske forskningsmidler

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF.

Søknadsfrist er 15. mars 2017 kl. 12.00

FOR MER INFO TRYKK HER

Vervekampanje 2018

Vervekampanjen fortsetter i 2018. Premien er at man får dekket kursavgiften til ett Fagmøte.

 

Medlemskontigent NFS FLU 2017

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent, men forfallsdato i januar neste år.

Invitasjon til lansering av notatet: «Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer». 1 desember 2016

Nasjonalt kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet (FHI) og Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) gjennomførte en brukermedvirkningsturné i store deler
av landet i løpet av en uke i februar 2016. Hensikten var blant annet å hente
inn norske eksempler på en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten.

Ny Tuberkulose guidelines for sykepleiere

International Council of Nurses har publiert en ny TB guidelines for sykepleier publisert 16 august 2016.

Disse retningslinjene er ment å hjelpe sykepleiere i deres viktige rolle for å påvise tuberkulose (TB) tilfeller, gi omsorg og administrerende TB behandling.

Les mer HER

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2016

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.
 
Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF
selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.
Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.
 

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Høsten 2016 startet videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i lungesykepleie

Les mer HER

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

Minner også om at utmelding må skje direkte til NSF, da faggruppen ikke har tilgang til å avslutte medlemskap. Det er også NSF som administrerer faktura for medlemskap.

Nytt faktureringssystem i NSF

 

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres

 

 

Reiseregningskjema Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved å trykke på linken kommer du til reiseregningskjema!

Utmelding

Utmelding av faggruppen gjøres direkte til NSF. Benytt kontaktskjema eller ring 02409
For at navn og medlemsnummer skal komme direkte inn i kontaktskjema må man være innlogget på NSF sin nettside med medlemsnummer og passord.
mvh
styret

Til orientering!

Det blir ikke sendt ut ”medlemskort i plast” ved fakturering av medlemskontingent for faggruppene for 2013.
Det vil likevel ligge en pdf-kvittering på ”Min side” som kan benyttes ved behov.
 

'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

På fredag 2 november 2012 godkjente konst. Helsedirektør Bjørn Guldvog forordet i 'Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols. Klikk dere inn HER å les det hele i sin helhet. God fornøyelse!  

Forsiden av Publikasjonen:Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

Meld deg inn online!

Bli medlem i faggruppen