Nyresykepleiere

NSFs faggruppe for nyresykepleiere

   NSFs Faggruppe for Nyresykepleiere er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt. 

Siste nyheter fra Nyresykepleiere

Organdonasjon

Faggdager om organdonasjon.

Generalforsamling 2019

Her finner dere referat fra årets Generalforsamling.

Generalforsamling 2019

Innkalling til Generalforsamling 27.mars 2019. Se link.

Stipend 2019

Stipend 2019

Ønsker du å delta på kurs/seminar? Styret i faggruppen ønsker nå å dele ut totalt 4 stipend til fagutvikling a 5000 kr. To stipend deles ut på våren og to deles ut på høsten.Kurset du/dere ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget og vi ønsker da at du/dere bidrar med et referat fra kurset som vi kan publisere i Nyrenytt. Søknad kan sendes til leder i faggruppa: kaigunnar@gmail.com. Søknadsfrist: 1.januar og 1. juni. Det er viktig å ha avklart med arbeidsgiver om du får permisjon for å delta på det arrangementet du søker stipend til, og om du evt. får dekket noen av utgiftene. Stipendet kan søkes av alle medlemmer av NSFFNS. Den som søker må ha vært medlem minst 3 år og må ha betalt kontingenten for inneværende år Stipendmottaker kan ikke motta nytt reisestipend før etter minst 4 år. Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. Kostnadsoverslag av reiseutgifter vedlegges søknaden. Den som tildeles stipend skal levere regning med orginalkvitteringer. Den enkelte får utbetalt den sum man har orginalkvitteringer på, inntil kr. 5000,-. Regningen skal sendes økonomiansvarlig i NSFFNS når reisen er gjennomført og senest 1 måned etter dette. Stipendet utdeles etterskuddsvis når originalkvitteringer er mottatt av økonomi ansvarlig. Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og arbeidssted.

Ønsker du å delta på kurs?

Faggruppen for nyresykepleiere har mottatt en fantastisk gave. :-) Mannen som har tatt kontakt med oss opplyser at han som pasient kom i kontakt med flere nyresykepleiere og at han ble imponert over det han så. Det var en gjennomgående profesjonalitet, empati og serviceinnstilling som hjalp godt i en vanskelig tid. Han ønsker å gi noe tilbake. Han har derfor donert 100 000 kroner til faggruppen! :-)

 

 

Årsberetning

Årsberetningen for 2009 er klar. Den blir tatt opp på årsmøtet i april, og du finner den vedlagt.

 

Evaluering av høstkurs 2009

Her følger evalueringa av høstkurset 2009 vedlagt

 

Sentralt Fagforum

Maria W. Tjønnfjord, leder av Sentralt Fagforum trer ut av stillingen i mars 2010. Det må derfor velges ny leder, og dette er planlagt i forbindelse med Sentralt Fagforums møte 9. mars 2010.

UL Doppler ved arteriovenøs fistel

1. utkast av nasjonal retningslinje for Ul Doppler ved ateriovenøs fistel, er nå utarbeidet av Landsgruppa Access.

"Nyre" fagdag på A-hus for Kull 2

18 September 2009 samla Kari Oustad nesten heile Kull 2 frå videreutdanninga...