Operasjonssykepleiere

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Siste nyheter fra Operasjonssykepleiere

GF dokument og regnskapsrapport

Generalforsamling NSFLOS

Scandic Hell 4. september 2019

Program Seminardagene 2019

Scandic Hotell Hell 5.- 6. september 2019

Sommerhilsen fra styret

2019

Rapport fra 9. EORNA Congress

Haag, Nederland

16. - 19. mai 2019

Perioperativ Nursing Education i Europe Survey

Ovesikt over operasjonssykepleierutdanninger i Europa 2019

Protokoll styremøte

24. - 25. april 2019

Protokoll styremøte

14. - 15. mars 2019

Invitasjon til NSFLOS GF og seminardager 2019

4. - 6. september 2019 på Scandic Hell

NORNA spring meeting 2019

21. - 22. mars 2019, Reykjavik Island

Protokoll - NSFLOS GF 2017

Protokoll generalforsamling 06.09.17

Flyers Nord Norsk Seminar

Nord Norsk Seminar Tromsø 2018

5th NORNA congress in Stocholm

29-30 nov 2018.

Call for abstracts

GF 2017

Papirer til gjennomlesing før GF

Sommerhilsen 2017

Hilsen fra styret ved Aina Hauge

Stipend

Søknadskjema og stipendkriterier for Stipend

Fagutviklingsmidler

AU har besluttet å utlyse ubrukte fagutviklingsmidler for 2015 -  alt kr.400.000,-  I kriteriene er det nå presisert at  «Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.»

Rapport fra ICN

ICN verdenskongress

GF papirer for 2015

med  regnskap, budsjett og revisoruttalelse

Nominasjonskomiteens kandidater for nytt styret i NSFLOS