Øyesykepleiere

NSFs faggruppe av øyesykepleiere

"Ditt syn - vår omsorg"

Faggruppen arbeider med å stimulerer til fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til pasienter med øyelidelser.

Siste nyheter fra Øyesykepleiere

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 vil gjennomføres torsdag 23 mai, i samband med årets fagkonferanse. Generalforsamlingen er for alle som er medlem i FGØS. Saksliste vil bli sendt ut i forkant.

Dersom du har en sak til generalforsamlingen, må denne sende inn til fgosnsf@gmail.com innen 20.mars.
Vel møtt til GF 2019. 

Fagkonferanse 23 - 24 mai 2019

Årets fagkonferanse arrangeres ved Scandic Oslo Airport 23-24 mai.

Styret i FGØS er godt i gang med planleggingen av konferansen, og kan tilby et spennende og variert program. 

Mer informasjon om påmelding og program kommer. 

God jul og godt nytt år

Styret i FGØS vil ønske alle en riktig god jul, og et godt nytt år. I 2019 vil det bli arrangert fagkonferanse ved Scandic Oslo Airport 23.-24. mai. Vi gleder oss.

GOD JUL !

Utlysning av fagutviklingsmidler

Hvert år fordeler Sentralt fagforum fagutviklingsmidler til ulike prosjekter i faggruppene. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kr som skal fordeles på prosjekter i faggruppene. Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppens innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleifaglig perspektiv.

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.

SØKNADSFRIST: 15.november
Søknad sendes til: fgosnsf@gmail.com

Utlysning av verv som koordinator i Sentralt Fagforum

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til et frikjøpt verv i inntil 100% frikjøpt til som koordinator i Sentralt fagforum.