Sykepleiere i rehabilitering

NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering

Er du interessert i rehabilitering? Da bør du bli medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering/habilitering(FSRH)! Vi oppfordrer alle medlemmer og andre til å sende oss til å sende oss fagstoff, forslag til litteratur og prosjektbesvarelser som er relavant for rehabilitering. Jobber du med en brukerundersøkelser i et prosjekt eller noe annet som er interessant for faget? Vet du om nyhetsartikler eller noe som skjer i rehabiliteringsfaget eller ønsker du å dele erfaringer fra din enhet/avdeling? Send oss et tips.

Siste nyheter fra Sykepleiere i rehabilitering

"Ja vi kan!" En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst

FSRH arrangerte 26.09.16 fagkonferansen "Ja vi kan!"på Clarion Hotel& Congress Oslo Airport. Det var over 70 deltagere som dro inspirerte der ifra etter å ha hørt på dyktige og motiverende foredragsholdere!

Workshop om sykepleierens rolle i rehabilitering

27.5.16 arrangerte NSF workshop vedrørende sykepleierens rolle i rehabilitering. Interessen for å delta var stor og NSF måtte utvide antall deltakere i workshopen. 18 sykepleiere innen ulike fagfelt innen rehabiltering deltok.

Prosjekt "Sykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet"

NSF utlyser årlig prosjektmidler som kan søkes via faggruppene. I 2015 søkte og fikk Haraldsplass diakonale sykehus prosjektmidler via FSRH. De ønsket å sette fokus på sykepleiernes rolle som administrator /koordinator og deltaker i tverrfaglig team. Nå er prosjektet ferdig og vedlagt følger prosjektrapporten.

Generalforsamling 26.9.16

FSRH avholder generalforsamling 26.9.16 Saker meldes styret innen 20.8.16. FSRH har behov for nye styremedlemmer. Kan det være noe for deg? Gjennom styrearbeidet er du med å fronte og utvikle sykepleiefaget innen rehabilitering. Som "betaling" vil du få faglig påfyll, kurs og nettverk i hele Norge.

"Sykepleieren som påvirker innen folkehelsearbeidet" 31.mai -1.juni 2016

NSF arrangerte i vår to kurs med tittelen ”Sykepleier som påvirker innen folkehelsearbeidet” hvor fylkesledere, medlemmer i fylkesstyrer tillitsvalgte og medlemmer i faggruppestyrer var invitert til å delta. Det var lagt opp til et program som var variert og spennende.

Fagkonferanse i rehabilitering 26.09.16

Ja, vi kan!

En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst i rehabilitering .

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 26.09.16