Undervisning, fagutvikling og forskning

NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning

Faggruppen er en pådriver i utviklingen av sykepleierutdanning på bachelor-, videreutdannings-, master- og PhD-nivå.
Faggruppen er også en møteplass for spørsmål om fagutvikling og forskning, og for sykepleiefaglige og yrkesdidaktiske problemstillinger i klinikk og akademia. 

Siste nyheter fra Undervisning, fagutvikling og forskning

Perspektiver på sykepleierkompetanse - Utdanning og forskning

Praksisfeltet opplever ansvarsoversvømmelse og utdanningen utfordres på fagets identitet. Hvor er vi på vei? Hva kan forskningen bidra med?

Påmelding 15. august 2019

 

FUFF-konferanse 16. og 17. september 2019

Hold av datoene!

FUFF arrangerer konferanse og Generalforsamling i Oslo 16. og 17. september.

Tema for konferansen blir kunngjort i nærmeste framtid.

Skriveverksted på Lesvos i 2019

Dette tilbudet er unikt fro medlemmer av NSF. Metochi studiesenter gir deg mulighet til å arbeide med skriveprosjekter i et inspirerende og hyggelig miljø med mulighet til å få veiledning av svært gode "hjelpere".

Påmeldingen er nå åpen: CV og utfylt søknadsskjema (vedlagt fil) sendes til skriveverksted2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

LÆRING FOR LIVET- I PRAKSIS OG AKADEMIA

Årets Utdannings- og forskningskonferanse går av stabelen 18. - 19. oktober på Scandic Park hotel, Holmekollen, Oslo

Act-Belong-Commit: together for mental health. Konferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra den 19. – 21. september 2018.

Konferansen retter oppmerksomheten på mental health promotion på et systemisk, gruppe- eller individnivå. Meld deg på og spre informasjon om konferansen!

GODT NYTT ÅR 2018

Medlemsbladet januar 2018 er publisert i mappen Om faggruppen

4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

Invitasjon til aktuell fagkonferanse for sykepleiere. Program og påmelding: www.hjertetoghjernen.no.

Nytt medlemsblad

Høstens medlemsblad er publisert under "Om faggruppen"

FSUS - NSF FUFF - samarbeidskonferanse i Roskilde, Danmark

FSUS og NSF FUFF har samarbeidet om en felles konferanse som i år er lagt til Roskilde, ca 50 min togtur fra København. 

FSUS – NSF FUFF konferanse i Danmark

FSUS (Fagligt selskab for undervisende sygepleiersker) arrangerer felles dansk-norsk konferanse i Roskilde 2.-3. november 2017.

Fagkonferanse i Fredrikstad 10. - 11. mai 2017

NSF FUFF arrangerer den årlige fagkonferansen, denne gang i Fredrikstad.

Tema: Kvalitet i sykepleierutdanningen. Klikk https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3274594/10519 for program og påmelding

 

Påmelding til vår konferanse i Tromsø, Hvordan gjør du det

Påmelding skjer via link her på denne siden. Nederst til høyre er det en kalender som viser kurset. Trykk på den og du finne påmeldingsskjema

Fagkonferanse i Tromsø 30. - 31. mai 2016

NSF FUFF arrangerer den årlige fagkonferansen, denne gang i Tromsø, på Clarion Collection Hotel Aurora. Overnatting på Clarion Collection Hotel Aurora og Clarion Collection Hotel With.

Tema: Forskning for praksis - praksis for forskning. Samfunnsendring - konsekvenser for sykepleie, sykepleierutdanning og forskning.

Sett av tidspunktet!

Vellykket Dansk-Norsk fagseminar i Bergen

Det ble et vellykket Dansk-Norsk fagseminar i Bergen7. og 8. mai 2015

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

Fagkonferanse i Bergen.

Nasjonal utdannings- og forskningskonferanse

16.-17. september arrangerer NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning (FUFF) og Sykepleieforskerne i NSF (NSFS) nasjonal utdannings- og forskningskonferanse. Siste frist for påmelding er 1. juli 2019.

Fagkonferansen "Jobbklar og ferdig utdannet?" 26. – 27. mai 2014

Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til å gå ut i arbeid.

NSF FUFF konferanse 2014 i Svolvær

Programmet for seminaret i Svolvær er nå klart!

Fagkonferanse Trondheim

Fagkonferansen Kompetanseutfordringer i endringstider samlet ca 150 sykepleiere i Trondheim

Samarbeidskonferanse

11. og 12. mars arrangerte Faglig Selskab for Undervisende Sygeplejersker i samarbeid med NSF FUFF en Dansk-Norsk konferanse i Odense

Felleskonferansen "Kompetanseutfordringer i endringstider" i Trondheim 18.-19. april

Fire faggrupper samarbeider om en konferansen "Kompetanseutfordringer i endringstider" i Trondheim 18.-19. april.

Programmet er sammensatt av felles forelesninger og paralleller.

De fire faggruppene er NSF faggruppe for Veiledere, NSF faggruppe for eHelse, NSF faggruppe for Sykepleieledere og NSF faggruppe for Undervisning, Fagutvikling og Forskning.

Les mer, og meld deg på her.