Undervisning, fagutvikling og forskning

NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning

Faggruppen er en pådriver i utviklingen av sykepleierutdanning på bachelor-, videreutdannings-, master- og PhD-nivå.
Faggruppen er også en møteplass for spørsmål om fagutvikling og forskning, og for sykepleiefaglige og yrkesdidaktiske problemstillinger i klinikk og akademia. 

Siste nyheter fra Undervisning, fagutvikling og forskning

Perspektiver på sykepleierkompetanse - Utdanning og forskning

Praksisfeltet opplever ansvarsoversvømmelse og utdanningen utfordres på fagets identitet. Hvor er vi på vei? Hva kan forskningen bidra med?

Påmelding 15. august 2019

 

FUFF-konferanse 16. og 17. september 2019

Hold av datoene!

FUFF arrangerer konferanse og Generalforsamling i Oslo 16. og 17. september.

Tema for konferansen blir kunngjort i nærmeste framtid.

Skriveverksted på Lesvos i 2019

Dette tilbudet er unikt fro medlemmer av NSF. Metochi studiesenter gir deg mulighet til å arbeide med skriveprosjekter i et inspirerende og hyggelig miljø med mulighet til å få veiledning av svært gode "hjelpere".

Påmeldingen er nå åpen: CV og utfylt søknadsskjema (vedlagt fil) sendes til skriveverksted2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

LÆRING FOR LIVET- I PRAKSIS OG AKADEMIA

Årets Utdannings- og forskningskonferanse går av stabelen 18. - 19. oktober på Scandic Park hotel, Holmekollen, Oslo

Act-Belong-Commit: together for mental health. Konferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra den 19. – 21. september 2018.

Konferansen retter oppmerksomheten på mental health promotion på et systemisk, gruppe- eller individnivå. Meld deg på og spre informasjon om konferansen!

GODT NYTT ÅR 2018

Medlemsbladet januar 2018 er publisert i mappen Om faggruppen

4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

Invitasjon til aktuell fagkonferanse for sykepleiere. Program og påmelding: www.hjertetoghjernen.no.

Nytt medlemsblad

Høstens medlemsblad er publisert under "Om faggruppen"

FSUS - NSF FUFF - samarbeidskonferanse i Roskilde, Danmark

FSUS og NSF FUFF har samarbeidet om en felles konferanse som i år er lagt til Roskilde, ca 50 min togtur fra København. 

FSUS – NSF FUFF konferanse i Danmark

FSUS (Fagligt selskab for undervisende sygepleiersker) arrangerer felles dansk-norsk konferanse i Roskilde 2.-3. november 2017.

Fagkonferanse i Fredrikstad 10. - 11. mai 2017

NSF FUFF arrangerer den årlige fagkonferansen, denne gang i Fredrikstad.

Tema: Kvalitet i sykepleierutdanningen. Klikk https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3274594/10519 for program og påmelding

 

Påmelding til vår konferanse i Tromsø, Hvordan gjør du det

Påmelding skjer via link her på denne siden. Nederst til høyre er det en kalender som viser kurset. Trykk på den og du finne påmeldingsskjema

Fagkonferanse i Tromsø 30. - 31. mai 2016

NSF FUFF arrangerer den årlige fagkonferansen, denne gang i Tromsø, på Clarion Collection Hotel Aurora. Overnatting på Clarion Collection Hotel Aurora og Clarion Collection Hotel With.

Tema: Forskning for praksis - praksis for forskning. Samfunnsendring - konsekvenser for sykepleie, sykepleierutdanning og forskning.

Sett av tidspunktet!

Vellykket Dansk-Norsk fagseminar i Bergen

Det ble et vellykket Dansk-Norsk fagseminar i Bergen7. og 8. mai 2015

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

Fagkonferanse i Bergen.

Nasjonal utdannings- og forskningskonferanse

16.-17. september arrangerer NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning (FUFF) og Sykepleieforskerne i NSF (NSFS) nasjonal utdannings- og forskningskonferanse. Siste frist for påmelding er 1. juli 2019.

Generalforsamling 2012

Sakslisten

Foredragsholdere på fagkonferansen.

Vi presenterer med glede foredragsholderne som har sagt ja til å holde sine innlegg på konferansen Læring av praktiske ferdigheter i bachelorprogrammet for sykepleierutdanningene,den 19.mars - 20.mars 2012.

Invitasjon til fagdager mars 2012

Vi inviterer alle interesserte.Inntil videre ser programmet slik ut.

Evalueringer fra konferansen i Tromsø mai 2011

Språklige forskjeller til tross , erfaring og vitensutveksling , stimulans til forskningsaktivitet i begge landene er noe av resultatene fra konferansen.

Fagkonferanse i Tromsø, våren 2011

Her finner dere mer informasjon om foredragsholderne oog invitasjon til konferansen.