Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Kontigent for 2017

Nå sender NSF ut faktura for medlemskap i Faggruppen NSF-VGO for 2017.

 Betal gjerne ved forfall, 25.01.17. Husk å føre på KID nr, i feltet for KID, ikke skriv det i feltet for meldinger:) 

 

 

Fagkonferansen 2017

Temaet er: Utfordringer og muligheter i opplæringen på Helse- og oppvekstfag,

Konferansen blir avholdt på Radisson Blu Scandinavia 20. til 21.mars 2017.

Påmeldingen er åpen.

Rabatt for medlemmer av NSF-VGO og tidlig påmelding innen 15.januar.

Høring på læreplaner på VG2 og VG3 helsearbeiderfag

Nå er reviderte læreplanen for Vg2 og VG3 ute på høring med svarfrist i begynnelsen av mars. Faggruppen tar gjerne i mot innspill fra medlemmene. Send innspill til medlemmene i styret via epost - se til høyre på nettsiden.

Kontigent NSF-VGO

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

 

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk

Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Konferanse var 14. og 15. mars 2016.

Foredragene ligger som vedlegg på denne siden