Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Generalforsamling 2019 - valg

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Raus med ros

Christine Koht er en av foredragsholderne på fagkonferansen "Livsmestring for ungdom" 25.-26.mars 2019. Tema for konferansen er styrking av elevens evne til å mestre livet, samt tiltak mot mobbing og trakassering.

Fagkonferansen 2019

Har du meldt deg på fagkonferansen 25.-26.mars 2019?  Her finner du link til påmelding og program:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3916591/10522

Fagkonferansen 2019

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.

Fagutviklingsmidler 2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.

Høring om ny opplæringsmodell i ambulansefaget

Styret i NSF-VGO har svart på høringen om ny opplæringsmodell i ambulansefaget, og dette kan du lese mer om i vedlegget.

Livsmestring i skolen

Fagkonferanse for NSF-VGO 19.-20. mars. Tema er "Livsmestring i skolen", og på programmet står mange gode forelesere. For mer informasjon og påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3537364/17036

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Kontigent for 2017

Nå sender NSF ut faktura for medlemskap i Faggruppen NSF-VGO for 2017.

 Betal gjerne ved forfall, 25.01.17. Husk å føre på KID nr, i feltet for KID, ikke skriv det i feltet for meldinger:) 

 

 

Fagkonferansen 2017

Temaet er: Utfordringer og muligheter i opplæringen på Helse- og oppvekstfag,

Konferansen blir avholdt på Radisson Blu Scandinavia 20. til 21.mars 2017.

Påmeldingen er åpen.

Rabatt for medlemmer av NSF-VGO og tidlig påmelding innen 15.januar.

Høring på læreplaner på VG2 og VG3 helsearbeiderfag

Nå er reviderte læreplanen for Vg2 og VG3 ute på høring med svarfrist i begynnelsen av mars. Faggruppen tar gjerne i mot innspill fra medlemmene. Send innspill til medlemmene i styret via epost - se til høyre på nettsiden.

Kontigent NSF-VGO

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

 

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk

Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Konferanse var 14. og 15. mars 2016.

Foredragene ligger som vedlegg på denne siden