Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Interimstyre frem til ordinær generalforsamling 2021

.Grunnet avlysning av konferanse og generalforsamling  mars 2020, blir valg til nytt styre  av faggruppen utsatt til generalforsamling 2021.

Vi  håper at de som ønsker å stille som  kandidater til styret som leder eller styremdlem  melder seg til valgkomiteens leder. Se  sittende interimstyre og valgkomiteens leder i menyen til høyre.

Fagkonferansen 2020 utsettes

Norsk Sykepleierforbund har bestemt fra i dag og foreløpig en måned fram i tid og avlyse eller utsette alle større møter, og alle kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte. 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 23.mars 2020

Godt Nytt År! Medlemmer av NSFVGO innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 23.03.2020 for valg av faggruppeleder.

Rabatt for tidlig påmelding til Fagkonferansen 2020

Husk fristen 01.12 for redusert konferanseavgift ved tidlig påmelding til fagkonferansen 2020. Dette kommer i tillegg til rabatten for medlemmer av NSFVGO.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4467057/10522

Nye læreplaner= nye muligheter?

Fagkonferansen 23.-24.mars 2020 vil ta for seg sentrale begreper i de nye læreplanene som teknologi, folkehelse, menneskeverd, motivasjon, egnethet samt identitet og kulturelt mangfold.

Fagutviklingsmidler 2019

Det er nå mulig å søke på midler til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.

Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 21.06.

 

Innspill til fagfornyelsen 2020

Det er nå muligheter for å komme med innspill til første det av ny læreplan in helse- og oppvekstfag. Fristen er 18.februar for å komme med innspill til delen "om faget".

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/316?notatId=614

Utvidet påmeldingsfrist for fagkonferansen 25.-26.mars

På grunn av stor pågang til fagkonferansen har vi avtalt med hotellet at vi kan utvide påmeldingsfristen til 08.02. Send e-post til vigdish3@vfk.no dersom du vil være med 🏃‍♀️🏃‍♂️😊

Endring i programmet for fagkonferansen 25.-26.mars

"Arbeidere i alle land – slutt med det" er tittelen på innlegget til Sigird Bonde Tusvik som avslutter fagkonferansen 2019. Husk påmelding innen 20.januar, vi sees på Farris Bad!

Temadag for tillitsvalgte

Onsdag 27.mars blir det temadag for tillitsvalgte i tilknytning til fagkonferansen 2019 på Farris Bad. Mer informasjon og link til påmelding finner du her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4160776/540897

 

Skrivekurs på Lesvos

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Temadag for tillitsvalgte

Styret har forespurt Forhandlingsavdelingen i NSF om å arrangere tillitsvalgtopplæring i tilknytning til Fagkonferansen 2019.

Kontingent 2019

I disse dager sendes det ut faktura for medlemsskap i NSF-VGO. Husk å merke innbetalingen med riktig KID-nummer som står på fakturaen slik at innbetalingen blir registrert på deg.

Generalforsamling 2019 - valg

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Raus med ros

Christine Koht er en av foredragsholderne på fagkonferansen "Livsmestring for ungdom" 25.-26.mars 2019. Tema for konferansen er styrking av elevens evne til å mestre livet, samt tiltak mot mobbing og trakassering.

Fagkonferansen 2019

Har du meldt deg på fagkonferansen 25.-26.mars 2019?  Her finner du link til påmelding og program:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3916591/10522

Fagkonferansen 2019

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.

Fagutviklingsmidler 2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.

Høring om ny opplæringsmodell i ambulansefaget

Styret i NSF-VGO har svart på høringen om ny opplæringsmodell i ambulansefaget, og dette kan du lese mer om i vedlegget.

Livsmestring i skolen

Fagkonferanse for NSF-VGO 19.-20. mars. Tema er "Livsmestring i skolen", og på programmet står mange gode forelesere. For mer informasjon og påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3537364/17036

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Kontigent for 2017

Nå sender NSF ut faktura for medlemskap i Faggruppen NSF-VGO for 2017.

 Betal gjerne ved forfall, 25.01.17. Husk å føre på KID nr, i feltet for KID, ikke skriv det i feltet for meldinger:) 

 

 

Fagkonferansen 2017

Temaet er: Utfordringer og muligheter i opplæringen på Helse- og oppvekstfag,

Konferansen blir avholdt på Radisson Blu Scandinavia 20. til 21.mars 2017.

Påmeldingen er åpen.

Rabatt for medlemmer av NSF-VGO og tidlig påmelding innen 15.januar.

Høring på læreplaner på VG2 og VG3 helsearbeiderfag

Nå er reviderte læreplanen for Vg2 og VG3 ute på høring med svarfrist i begynnelsen av mars. Faggruppen tar gjerne i mot innspill fra medlemmene. Send innspill til medlemmene i styret via epost - se til høyre på nettsiden.

Kontigent NSF-VGO

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

 

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk

Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Konferanse var 14. og 15. mars 2016.

Foredragene ligger som vedlegg på denne siden