Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Nye læreplaner= nye muligheter?

Fagkonferansen 23.-24.mars 2020 vil ta for seg sentrale begreper i de nye læreplanene som teknologi, folkehelse, menneskeverd, motivasjon, egnethet samt identitet og kulturelt mangfold.

Fagutviklingsmidler 2019

Det er nå mulig å søke på midler til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.

Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 21.06.

 

Innspill til fagfornyelsen 2020

Det er nå muligheter for å komme med innspill til første det av ny læreplan in helse- og oppvekstfag. Fristen er 18.februar for å komme med innspill til delen "om faget".

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/316?notatId=614

Utvidet påmeldingsfrist for fagkonferansen 25.-26.mars

På grunn av stor pågang til fagkonferansen har vi avtalt med hotellet at vi kan utvide påmeldingsfristen til 08.02. Send e-post til vigdish3@vfk.no dersom du vil være med 🏃‍♀️🏃‍♂️😊

Endring i programmet for fagkonferansen 25.-26.mars

"Arbeidere i alle land – slutt med det" er tittelen på innlegget til Sigird Bonde Tusvik som avslutter fagkonferansen 2019. Husk påmelding innen 20.januar, vi sees på Farris Bad!

Temadag for tillitsvalgte

Onsdag 27.mars blir det temadag for tillitsvalgte i tilknytning til fagkonferansen 2019 på Farris Bad. Mer informasjon og link til påmelding finner du her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4160776/540897

 

Skrivekurs på Lesvos

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Temadag for tillitsvalgte

Styret har forespurt Forhandlingsavdelingen i NSF om å arrangere tillitsvalgtopplæring i tilknytning til Fagkonferansen 2019.

Kontingent 2019

I disse dager sendes det ut faktura for medlemsskap i NSF-VGO. Husk å merke innbetalingen med riktig KID-nummer som står på fakturaen slik at innbetalingen blir registrert på deg.

Generalforsamling 2019 - valg

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Raus med ros

Christine Koht er en av foredragsholderne på fagkonferansen "Livsmestring for ungdom" 25.-26.mars 2019. Tema for konferansen er styrking av elevens evne til å mestre livet, samt tiltak mot mobbing og trakassering.

Fagkonferansen 2019

Har du meldt deg på fagkonferansen 25.-26.mars 2019?  Her finner du link til påmelding og program:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3916591/10522

Fagkonferansen 2019

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.

Fagutviklingsmidler 2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.

Høring om ny opplæringsmodell i ambulansefaget

Styret i NSF-VGO har svart på høringen om ny opplæringsmodell i ambulansefaget, og dette kan du lese mer om i vedlegget.

Livsmestring i skolen

Fagkonferanse for NSF-VGO 19.-20. mars. Tema er "Livsmestring i skolen", og på programmet står mange gode forelesere. For mer informasjon og påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3537364/17036

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Fagbrev og studiekompetanse på 4 år

Et utdanningsløp som gir både fagkompetanse og studiekompetanse over 4 år har startet i Buskerud høsten 2014. Eleven er ansatt som lærlinger fra første dag samtidig som de er elever.

Kontaktperson for ditt fylke

Styret har fordelt fylkene så vi kan være kontaktpersoner for "våre" fylker. Styret vil gjerne ha innspill om hva som skjer i ditt område/fylke.

Er det noe du vil styret skal ta opp eller spre blant medlemmene, ta kontakt.

Endringer i forskriften for PTF

Utdanningsdirektoratet har lagt ut et høringsforslag om forskriften for PTF. PTF skal styrkes i forhold tl praksis og studieforberedende fag skal tas ut. Les høringsdokumentene her

Styret vil gjerne ha innspill på forskriften. Send innspillene til styret

Hvordan finne tips på nettsiden

For å finne tips, høringer og annen nyttig informasjon som er kommet inn til styret i NSF-VGO kan du trukket på fanen "arbeidsom og kursrom" - link her

 

Hvordan rekruttere til Helse og oppvekstfag

Styremedlem i faggruppen, Marit Pettersen fra Bodø, har god erfaring i rekrutteringsarbeid i ungdomsskolen og rekruttering til helsearbeiderfag overfor VG1 elever på egen skole og naboskolen.

Hun har laget et kort notat med noen ideer til dette arbeidet - se vedlegget