Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Nye læreplaner= nye muligheter?

Fagkonferansen 23.-24.mars 2020 vil ta for seg sentrale begreper i de nye læreplanene som teknologi, folkehelse, menneskeverd, motivasjon, egnethet samt identitet og kulturelt mangfold.

Fagutviklingsmidler 2019

Det er nå mulig å søke på midler til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.

Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 21.06.

 

Innspill til fagfornyelsen 2020

Det er nå muligheter for å komme med innspill til første det av ny læreplan in helse- og oppvekstfag. Fristen er 18.februar for å komme med innspill til delen "om faget".

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/316?notatId=614

Utvidet påmeldingsfrist for fagkonferansen 25.-26.mars

På grunn av stor pågang til fagkonferansen har vi avtalt med hotellet at vi kan utvide påmeldingsfristen til 08.02. Send e-post til vigdish3@vfk.no dersom du vil være med 🏃‍♀️🏃‍♂️😊

Endring i programmet for fagkonferansen 25.-26.mars

"Arbeidere i alle land – slutt med det" er tittelen på innlegget til Sigird Bonde Tusvik som avslutter fagkonferansen 2019. Husk påmelding innen 20.januar, vi sees på Farris Bad!

Temadag for tillitsvalgte

Onsdag 27.mars blir det temadag for tillitsvalgte i tilknytning til fagkonferansen 2019 på Farris Bad. Mer informasjon og link til påmelding finner du her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4160776/540897

 

Skrivekurs på Lesvos

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Temadag for tillitsvalgte

Styret har forespurt Forhandlingsavdelingen i NSF om å arrangere tillitsvalgtopplæring i tilknytning til Fagkonferansen 2019.

Kontingent 2019

I disse dager sendes det ut faktura for medlemsskap i NSF-VGO. Husk å merke innbetalingen med riktig KID-nummer som står på fakturaen slik at innbetalingen blir registrert på deg.

Generalforsamling 2019 - valg

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Raus med ros

Christine Koht er en av foredragsholderne på fagkonferansen "Livsmestring for ungdom" 25.-26.mars 2019. Tema for konferansen er styrking av elevens evne til å mestre livet, samt tiltak mot mobbing og trakassering.

Fagkonferansen 2019

Har du meldt deg på fagkonferansen 25.-26.mars 2019?  Her finner du link til påmelding og program:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3916591/10522

Fagkonferansen 2019

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.

Fagutviklingsmidler 2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.

Høring om ny opplæringsmodell i ambulansefaget

Styret i NSF-VGO har svart på høringen om ny opplæringsmodell i ambulansefaget, og dette kan du lese mer om i vedlegget.

Livsmestring i skolen

Fagkonferanse for NSF-VGO 19.-20. mars. Tema er "Livsmestring i skolen", og på programmet står mange gode forelesere. For mer informasjon og påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3537364/17036

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Rom for alle - fra skole til praksis

Konferansen 2014 arrangeres i år på Quality Hotel 33 i Oslo.

Konferansen i år vil ha en god bredde ved at vi har betraktninger fra forskningsfeltet, hverdagen på skolen og hva som møter og kreves av elever i yrket.

Styret i faggruppen er opptatt av at konferansen skal være ett påfyll i hverdagen for læreren og på den måten gjøre opplæringen bra for elevene.

Vel møtt

 

 

Vedlagt er praktiske opplysninger om program, påmelding, konferansested og tilgang til hotellet.

Invitasjon til utstillere er også vedlagt

 

Medlemsbrev høst 2013

Brevet inneholder informasjon om hva styret holder på med nå.

Samt informasjon om generalforsamlingen i 2014 og konferansen i 2014.

Trykk på vedlegget for å lese brevet

Snart velfortjent fri for lærerne

Styret vi dele denne bloggen med medlemmene. Velfortjent skryt til lærerne

God sommer!

Lenke til blogg

og denne

Medlemsbrev 2013

Litt om hva som styret i faggruppen NSF-VGO har deltatt på i 2013

Kort om fagkonferansen 2013, "den entusiastisek læreren"

Vedlagt er en kort betraktning om årets konferanse