Videregående opplæring

NSFs faggruppe i videregående opplæring

Siste nyheter fra Videregående opplæring

Nye læreplaner= nye muligheter?

Fagkonferansen 23.-24.mars 2020 vil ta for seg sentrale begreper i de nye læreplanene som teknologi, folkehelse, menneskeverd, motivasjon, egnethet samt identitet og kulturelt mangfold.

Fagutviklingsmidler 2019

Det er nå mulig å søke på midler til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.

Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 21.06.

 

Innspill til fagfornyelsen 2020

Det er nå muligheter for å komme med innspill til første det av ny læreplan in helse- og oppvekstfag. Fristen er 18.februar for å komme med innspill til delen "om faget".

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/316?notatId=614

Utvidet påmeldingsfrist for fagkonferansen 25.-26.mars

På grunn av stor pågang til fagkonferansen har vi avtalt med hotellet at vi kan utvide påmeldingsfristen til 08.02. Send e-post til vigdish3@vfk.no dersom du vil være med 🏃‍♀️🏃‍♂️😊

Endring i programmet for fagkonferansen 25.-26.mars

"Arbeidere i alle land – slutt med det" er tittelen på innlegget til Sigird Bonde Tusvik som avslutter fagkonferansen 2019. Husk påmelding innen 20.januar, vi sees på Farris Bad!

Temadag for tillitsvalgte

Onsdag 27.mars blir det temadag for tillitsvalgte i tilknytning til fagkonferansen 2019 på Farris Bad. Mer informasjon og link til påmelding finner du her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4160776/540897

 

Skrivekurs på Lesvos

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Temadag for tillitsvalgte

Styret har forespurt Forhandlingsavdelingen i NSF om å arrangere tillitsvalgtopplæring i tilknytning til Fagkonferansen 2019.

Kontingent 2019

I disse dager sendes det ut faktura for medlemsskap i NSF-VGO. Husk å merke innbetalingen med riktig KID-nummer som står på fakturaen slik at innbetalingen blir registrert på deg.

Generalforsamling 2019 - valg

På generalforsamlingen i Larvik 25.mars 2019 skal det velges nytt styre og medlemmer til valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å finne kandidater.

 

Raus med ros

Christine Koht er en av foredragsholderne på fagkonferansen "Livsmestring for ungdom" 25.-26.mars 2019. Tema for konferansen er styrking av elevens evne til å mestre livet, samt tiltak mot mobbing og trakassering.

Fagkonferansen 2019

Har du meldt deg på fagkonferansen 25.-26.mars 2019?  Her finner du link til påmelding og program:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3916591/10522

Fagkonferansen 2019

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.

Fagutviklingsmidler 2018

Nå er det igjen mulig å søke om midler til faglige utviklingstiltak. Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 15.04, se vedlagte utlysningstekst og prosjektmal.

Høring om ny opplæringsmodell i ambulansefaget

Styret i NSF-VGO har svart på høringen om ny opplæringsmodell i ambulansefaget, og dette kan du lese mer om i vedlegget.

Livsmestring i skolen

Fagkonferanse for NSF-VGO 19.-20. mars. Tema er "Livsmestring i skolen", og på programmet står mange gode forelesere. For mer informasjon og påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3537364/17036

Fagutviklingsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak, se vedlagt utlysningstekst. Søknad sendes styret på vedlagt prosjektmal til e-post: vigdish3@vfk.no innen 10.05

Landsmøtet 2015

Sak 3 handler om kampen om arbeidskraften. SSB viser til stor manko på sykepleiere om 20 år. Vil det få betydning for rekruttering til Helse- og oppvekstfag fremover? Kom gjerne med innspill som NSF-VGO kan ta med til LM 2015 fra 9. november

Nytt om læreplasser

Som lærer på Helse- og oppvekstfag er det av interesse at våre elever som ønsker læreplass får det. Her kan du sjekke de siste tallene. Det er dessverre ikke oppløftende lesing for offentlig sektor.

Nytt skoleår er i gang

Og da kan det være lurt å sjekke siste nytt fra udir. Se her

Det ble gull til Helsefagarbeider Jenny-Marlen S. Fossen i Yrkes-VM 2015.

Det jobbes godt på Helse- og oppvekstfag

God sommer

Styret i NSF-VGO er i full planlegging av Fagkonferansen 2016. Sett av 14. Og 15. Mars i Oslo. Foreløpig tema er PRAKSISRETTA OPPLÆRING. Kom gjerne med innspill på interessante foredragsholdere. 

Svar på høring om fravær

Her er NSF-VGO sin uttalelse på fraværsgrenser. Fristen var i slutten av april 2015.

Link til høringsbrev på Udir