Fag og stipender

Som NSF-medlem har du en rekke fordeler av faglig art. Du får fagbladet Sykepleien og Sykepleien Forskning, kan delta i faggrupper, søke stipender og forskningsopphold - og du får rabatt på våre mange kurs og konferanser. 

Gratis medlemstilbud – for ledere med personalansvar også i 2017

NSF-medlemmer som er ledere med personalansvar får medlemstilbudet; individuell rådgivning/ veiledningssamtale, og kurs ved Kildehuset  kurs- og kompetansesenter, Modum Bad.

34 faggrupper

NSF-medlemmer kan bli med i faggrupper for å få faglig fellesskap, tilgang på fagstoff mm. Se oversikten, og meld deg inn.

Fagkurs og konferanser

De fleste av NSFs fagkurs og konferanser er åpne for alle, men medlemmer får rabatt. Medlemmer kan også søke om kursstøtte.

Forskningsopphold i Hellas

NSF tilbyr opphold på Xristos Forskningssenter Lesvos i Hellas, som et tilbud medlemmer kan søke på. Xristos Forskningssenter er Universitetet i Agders studiesenter.

Godkjenningsordninger

NSFs godkjenningsordning gir sykepleiere en mulighet til å dokumentere sin veilederkompetanse. NSF har også egen godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie.

Kursgodkjenning

NSF vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Her er skjema for kursgodkjenning.