Fagstoff

Sårfilm - Haukeland universitetssjukehus

Hudavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har laget en sårfilm som brukes i undervisning og kan være til nytte for alle som jobber med sår.

 

Retningslinjer lysbehandling

Interessegruppen for lysbehandling har utarbeidet nasjonale retningslinjer til de forskjellige lysbehandlingene.

Pasientinformasjon - Lysbehandling - Engelsk

Pasientinformasjonene vedrørende lysbehandling er oversatt til engelsk av Sara Elizabeth Johansen.

Pasientinformasjoner - Lysbehandling

Pasientinformasjoner til pasienter som får lysbehandling i form av UVB, UVB TL-01, UVA/UVB, PUVA og lokal PUVA.

TIME og MEASURE ved sårbehandling

Høgskolelektor og intensivsykepleier Edda Johansen ved Høgskolen i Buskerud har laget en video som forklarer begrepene TIME og MEASURE. 

Leggsår, en pasient informasjon

Marit Kløve ved hudavdelingen på St Olavs hospital har laget denne informasjonsbrosjyren som deles ut til leggsårpasientene.

Leggsårperm

På St.Olavs hospital har de laget en leggsårperm til bruk i undervisning av pasienter, pårørende, og helsepersonell.

Forebygging og behandling av diabetessår.

Arne Langøen fra høyskolen Stord/Haugesund snakket om forebygging og behandling av sår hos personer med type 2 diabetes. Foredraget  er gjengitt i vedlegget.

Psoriasisheftet - revidert utgave 2009

Heftet "Psoriasis - Verdt å vite for deg som har Psoriasis" er nå kommet i en revidert utgave.

Helsebiblioteket - gratis fagartikler og oppslagsverk

Helsebibliotektet tilbyr helsepersonell gratis tilgang til tidsskrifter og oppslagsverk.