Fagstoff

Psoriasis-heftet

PSORIASIS - VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

Heftet ligger som vedlegg.

 

Sårfilm - Haukeland universitetssjukehus

Hudavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har laget en sårfilm som brukes i undervisning og kan være til nytte for alle som jobber med sår.

 

Retningslinjer lysbehandling

Interessegruppen for lysbehandling har utarbeidet nasjonale retningslinjer til de forskjellige lysbehandlingene.

Pasientinformasjon - Lysbehandling - Engelsk

Pasientinformasjonene vedrørende lysbehandling er oversatt til engelsk av Sara Elizabeth Johansen.

Pasientinformasjoner - Lysbehandling

Pasientinformasjoner til pasienter som får lysbehandling i form av UVB, UVB TL-01, UVA/UVB, PUVA og lokal PUVA.

TIME og MEASURE ved sårbehandling

Høgskolelektor og intensivsykepleier Edda Johansen ved Høgskolen i Buskerud har laget en video som forklarer begrepene TIME og MEASURE.