Fagstoff

Nettips

Snakketøyet - digitalt verktøy for samtale med barn som pårørende

Aktivitet og mestring - læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

 

Boktips

Navn Tittel Årstall  Forlag

G. Romsland, B. Dahl, Å Slettebø 

 Sykepleie og rehabilitering

2015

Gyldendal Norsk Forlag

 H.Tuntland, N.E.Ness

Hverdagsrehabilitering

 2014

Gyldendal Akademisk

 S. Angel, L. Aadal

Rehabiliterende sygepleje 

 2014

Munksgaard forlag

T. Normann, J. T. Sandvin, H. Thommesen

Om rehabilitering

 2013

Kommuneforlaget

 H. Thommesen

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

 2010 

Gyldendal Norsk Forlag 

       

Boktips om rehabilitering

Thommesen Hanne (red.) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2010.