Fagstoff

Innlegg fra NSF-FSR seminaret

Fornebu 2019

Innlegg fra FSR i Drammen

Her kommer de ulike foredragene som ble holdt under FSR i Drammen

Lederseminar 20.10.16, Gardermoen

Presentasjon av Bente Hamnes, Revmatismesykehuset Lillehammer

Foredrag fra FSR seminar

Diakonhjemmet Sykehus 2016

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

av Ellen Moholt, Diakonhjemmet sykehus

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Av Hege Svean Koksvik, St. Olav

Presentasjoner fra torsdagens lederseminar

av Kari Kværner

Evaluering av raskere tilbake ved PhD, spl. Bente Hamnes

Ph.D/spl. Bente Hamnes ved Lillehammer Revmatismesykehus la frem evalueringen av "Raskere tilbake". "Jeg er mer enn mitt arbeid"

Forskning om arbeidshelse/viktigheten av å være i arbeid.

 

Raskere tilbake tilbud v/Aud Rønningen

Prosjektkoordinator Aud Rønningen ved Lillehammmer Revvmatismesykehus fortalte om tilbudet, med bl.a tverrfaglig poliklinikk og for yrkesaktive revmatikere

Fysisk aktivitet og trening ved Revmatisk sykdom v/ Ingvild Bø

Ingvild Bø, spesialist i revmatologisk fysioterapi, ga oss innblikk i viktigheten av trening, og forskjellen på fysisk aktivitet og trening

"Hvorfor så sjuke i verdens beste land?", ved Geir V.Berg

Forskningsleder ved Sykehuset Innlandet/Førsteamanensus Høgskolen Gjøvik, Geir V. Berg, holdt et meget interessant foredrag om hvorfor vi er så sjuke i verdens beste land.

Hvor er Revmatologien i 2030? v/leder i NRF, Dag Soldal

Dag Soldal hadde et meget interessant fremlegg om Revmatolgien før og nå og mot år 2030.

Nyttige artikler skrevet av sykepleiere

Tips fra Heidi Zangi om artikler som kan være nyttige for oss FSR-medlemmer. Den siste artikkelen er oppsummering av Heidi sine presentasjoner om mindfulness fra årets EULAR.

Om noen andre har tips til artrikler eller andre ting som kan legges ut på NSF-FSR sine sider, send mail til webansvarlig!

 

 

Ny artikkel: Studie av individuelle sykepleierkonsultasjoner og tilfredshet hos pasienter med inflammatorisk artittsykdom

Pasienter som over tid følges opp med individuelle sykepleierkonsultasjoner, er i følge en ny studie fra St.Olavs Hospital mer tilfreds enn de som følges opp av revmatolog. Artikkelen er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Ann Rheum Dis-2013-Koksvik-annrheumdis-2012-202296.pdf

Ny rapport fra kunnskapsenteret

Kunnskapsenteret har laget en rapport med bakgrunn i å gi et best mulig grunnlag for hvordan rehabiliteringstilbudet til leddgiktspasienter skal organiseres.

Heidi Zangi har publisert to nye artikler. Les disse her via nrrk's hjemmeside!

Dene ene artikkelen er publisert i trykket versjon av Patient Education and Counceling i begynnelsen av desember -11. Den andre er publisert online i Annals of the Rheumatic Diseases rett før jul -11.

www.nrrk.no

Det ble en del oppmerksomhet rundt den siste artikkelen, der det også ble sendt ut pressemelding fra Annals. Les om dette her:

www.diakonsyk.no

Hvordan definere biologisk legemiddel?

Som sykepleiere skal vi ofte forklare dette, og her kan du se flere definisjoner. Les også vedlagte artikkel for mer informasjon!

Treat to Target

Treat to Target (T2T) er et internasjonalt initiativ for å definere behandlingsmål for RA, måle sykdommens grad av utvikling og muliggjøre tidlig diagnose og behandling. Det ultimate mål for T2T er å tilrettelegge med klare retningslinjer i forhold til behandlingsmål og tett oppfølging, og at dette kan gjennomføres i daglig praksis. Målet er å forhindre leddskade og nedsatt funksjon.
Her legger vi ut sjekklister for sykepleierkonsultasjoner, og etterhvert lenker til artikler og informasjon om Treat to Target.