Fagstoff

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker til fagstoff og annet.

Nicotine: carcinogenicity and effects

Oversiktsartikkel om nikotin og kreft av Tom Grimsrud og Tore Sanner. Den tar opp mulige langtidseffekter av e-sigaretter.

Nicotine: carcinogenicity and effects on response to cancer treatment – a review

 

Nikotin kan bidra til kreft

Nytt studie fra 02.09.15 .

Vi är vana att tänka på nikotin som den beroendeskapande komponenten i tobaksprodukter, och andra hälsoeffekter av nikotin uppmärksammas sällan. Nu varnar forskare för att nikotin även kan förvärra och eventuellt orsaka cancersjukdomar. Forskning visar också att nikotin minskar effekterna av vissa cancerbehandlingar.

Nicotine: carcinogenicity and effects on response to cancer treatment – a review

E-sigaretter - til skade eller nytte?

 

Røyking er enda farligere enn hittil antatt
Tobakksrøyking gir overdødelighet ved en rekke tilstander som tidligere ikke har vært forbundet med røyking. Dette viser en stor epidemiologisk studie fra USA.

 

– Det er interessant hvordan listen over sykdommer forårsaket av røyking stadig øker, sier Tore Sanner ved Radiumhospitalet. 

– I 1964 mente den amerikanske helsedirektøren at røyking var årsak til lungekreft blant menn og «mistenkt» som årsak til lungekreft hos kvinner. 

 

Denne studien viser at listen ennå ikke er fullstendig og at det i de nærmeste år vil komme til nye tilstander som må tas i betraktning for å lage korrekte estimater av sykelighet, overdødelighet og helsekostnader forårsaket av tobakk, sier Sanner.

Litteratur
1. Carter BD, Abnet CC, Feskanich D et al. Smoking and mortality–beyond established causes. N Engl J Med 2015; 372: 631 – 40. [PubMed] [CrossRef]

Artikkel skrevet av Tom Grimsrud og Tore Sanner  i Legeforeningens tidsskrift om e-sigaretter

http://tidsskriftet.no/article/3331761/

 

 

Livskvalitet og mestringsforventning hos pasienter med KOLS

NSF FLU gratulerer Signe Berit Bentsen med doktorgraden, og informerer om at hun disputerer 7 mai 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:"Quality of life and self-efficacy in patients with chronic obstruktive pulmonary disease"

Informasjon om Tobakkfritt

NSF`s representant i Tobakkfritt Christine Råheim Borge har skrevet om organiseringen av Tobakkfritt som ble stiftet i 1994 etter anmodning fra WHO.

Kols Heim Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Foredraget ble presentert under NSF FLU Fagmøtet i Bergen 2010 ved prosjektleder Synnøve Sunde.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen-muligheter og utfordringer for lungesykepleie ved Kari Hvinden

Etikk-når er nok nok

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøtet i Bergen 2010 ved professor Medisinsk etikk, Ole Frithjof Norheim

Hvilken rolle har sykepleieren i det tverrfaglige team?

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøtet i Bergen 2010 av Alf Henrik Andreassen

Livet de første månedene etter lungekreftoperasjon

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøtet 2010 ved stipendiat Trine Oksholm

Å mestre maska

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøtet i Bergen 2010 ved intensivsykepleier Henny Torheim.

Pasienttilpasset hjælp til personlig pleje til patienter med svær KOLS

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøte i Bergen 2010 ved lektor Kristin Lomborg.