Fagstoff

Litteratursøk: NaCl i trakealkanyle.

Les Vibeke i styret sin oppgave om innstallering av NaCl i trakealkanyle.

Hensikten med litteraturstudien var å undersøke
hva forskningen sier i forhold til installering av NaCl i trakealkanyle i
forhold til utfallsmålene mobilisering av slim og nedre luftveisinfeksjoner.

Oppgaven i sin helhet ligger som vedlegg.