Ferie

Rettigheter vedrørende ferie i tariffavtaler

Når det gjelder ferie er det viktig å være oppmerksom på at Sykepleierforbundet også har tariffavtalefestet en del rettigheter for våre medlemmer. De tariffavtalte rettighetene kommer i tillegg til eller erstatter bestemmelser som følger av ferieloven.