Anestesisykepleierne NSF - Generalforsamling 2021

Illustrasjonsfoto: generalforsamling med flere mennesker fysisk tilstede

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens landsstyre kan foreslå saker for behandling på generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens landsstyre minst 4 måneder før generalforsamlingen holdes. Frist for innsending av saker er 4. mai 2021.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av Anestesisykepleierne NSF som har meldt sin tilstedeværelse før åpningen av generalforsamlingen.

Saksliste vil bli tilgjengelig 5. august 2021.

Valg

Anestesisykepleierne NSFs landsstyre, utdanningsutvalg, nominasjonskomite og kontrollutvalg står på valg. Alle lokalgrupper bes om å fremme og oppfordre gode kandidater om å stille til valg. Mona Stusvik Ellingsæther er leder av nominasjonskomiteen: mstussen@yahoo.no. Ta gjerne kontakt med medlemmer i landsstyret om du ønsker mer informasjon. Oppgaver knyttet til landsstyret finner dere på vedlagt PDF.