Følg med på faget

Tidsskriftet Inspira

Trykk på knappen og fyll inn din e-postadresse:

Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere, slik at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet.