Utlysning: Fagstipend 2021

Kollegaer

Informasjon om fagstipendet:

  • Beløp: 15000,-
  • Stipendet kan fordeles på flere personer

Stipendet kan anvendes til:

  • Utdanning/videreutdanning
  • Prosjektarbeid
  • Undervisningsprosjekt
  • Fagutvikling
  • Fagartikkelskriving

Den/de som mottar stipend må skrive et innlegg til hjemmesiden, som også kan publiseres i sosiale medier (Facebook og Instagram).

Søknadsfristen er 17. september 2021

Søkere må være medlem av Anestesisykepleierne NSF.

Som hovedregel deles stipendene ikke ut på etterskudd (kurs som har vært arrangert før stipendutdelingen finner sted blir ikke prioritert).

Stipendet må som hovedregel brukes innen ett år.

Dersom man ikke kan dokumentere utgifter blir stipend regnet som lønn, og er dermed skattepliktig (frikjøp av arbeidstid regnes som lønn).

Søknad sendes til cath.salt@gmail.com