Fag, leder og lærer konferanse og Vårseminar 2022

Logo Vårseminar

Deltagerne er :

  • sykepleiere/spesialsykepleiere som jobber med premature, syke nyfødte, barn - og ungdom.
  • ledere i barne- og ungdomsklinikker
  • ledere i kommunehelsetjenesten
  • ansatte i utdanningsinstitusjoner
  • interesseorganisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere.

Program er under utarbeidelse og påmeldingen starter mandag 6. desember. 

Styret gleder seg og håper å se mange av dere til våren.

Vil du bli medlem av Barnesykepleierforbundet, send SMS med BSF TIL 02409.

Å være medlem i faggruppen gir redusert påmeldingsavgift og flere andre fordeler.