Møteplassplassen for ledere, fagledere, utdanningene og lokale faggrupper.

bilde

Plakater

Vi startet med en fin introduksjon av Stian Tobiassen om Stine Sofie senteret som ble grunnlagt i 2016. Dette er et kurs og mestringssenter for barn med familie som har opplevd fysisk eller psykisk vold, overgrep eller omsorgssvikt. Målet er å styrke de volds- og overgrepsutsatte barnas motstandskraft, da det er økt fare for viktimisering hos disse barna som voksne. Et slikt opphold søker familien på selv, der de sender med et følgeskriv som bekreftelse fra barnevern/BUP/fastlege. Hvis oppholdet blir innvilget, får de reise og opphold dekket.

Tove Elisabeth Børsting fortalte oss omlæringsutbytte og de nye retningslinjene, der hun fortalte at det ligge mye ansvar på utdannelsene – men også praksisplassene for å nå kompetansemålene. 8 av 10 barneavdelinger har for få barnesykepleiere.

Irene Rød fortalte om nyfødtsykepleierens funksjons- og ansvarsområde og orienterte oss om Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Dorthe Relling fortalte om et prosjekt de hadde hatt på St. Olavs hospital omå øke praksisveileders motivasjon og styrke veilederkompetanse i praksis der økt kvalitet og relevans i praksis var målet. For at flere skal kunne si «Nå må det være min tur til å være praksisveileder!» foreslo hun bl.a. undervisning i veilederrollen, loggbok, operasjonalisere læringsutbyttet (hjelpeark), styrt turnus. I tillegg ble det anbefalt fellesmøter før oppstart, underveis og evaluering i etterkant i praksisperioden for veilederne. Et annet konkret forslag var å tilby færre pasienter til de som har ansvar for studenter, slik at det kanskje ble mer attraktivt. De hadde også en nyopprettet stilling som praksiskoordinator ved BUK.

Anne Marit Føreland og Liv Fegran fortalte oss viktigheten av at sykepleiere forsker; vi skal løfte opp problemstillinger i faget og drive det fremover. Eksempler på forskning som er gjort med bakgrunn av hva man lurer på i praksis; vil sukkervann påvirke blodsukkeret? Skal man bruke overlys eller lysmatte med gulsott? High flow eller CPAP?

Jorunn Tunby fortalte om utfordringen med å utdanne flere barnesykepleiere. På 2010-tallet hadde vi 14 utdanningssteder, i 2020 hadde vi 5. Hun stilte også spørsmålet om hvordan vi kan ta i bruk flere praksisarenaer for barnesykepleierstudenter. Kan man f.eks. benytte praksis i psykiatri og barneboliger? Hvordan kan man få dekket reise til andre praksissteder?

Resten av dagen ble delt opp i henholdsvis fagleder og ledersamling, lektorsamling og lokalgruppeleder samling i faggruppen.