Postere 2022

poster

EpiSnakk

E-læringen Episnakk – om epilepsi for barn inneholder temaene: Hva er epilepsi, undersøkelser, hverdagen med epilepsi, hvordan fortelle andre om epilepsi og hva kan hjelpe mot epilepsi. De siste temaene Visste du at.. Hva er? og EpiQuiz inviterer barna til å undre seg litt mer. 

Epi snakk - posteren

HIE

Nevroprotektiv omsorg til det nyfødte barnet med hypoksisk-iskemisk enkefalopati (HIE) gjennom stabiliseringsfasen og frem til transport.

poster

Hudkontakt

Hva opplever mor? Studie om kuvøse eller hudkontakt rett etter fødsel, når barnet fødes svært prematurt.

Digital oppfølging

Digital oppfølgning av premature nyfødte under covid-19.

Lystgass

Bruk av lystgass til barn og unge.

DHO

Med sykehuset i lomma.

Poster

PNES

PNES hva er det?

poster

Brukes det tvang?

Brukes det tvang på barn?

Poster

Livskvalitet

Helserelatert livskvalitet hos voksne født ekstremt for tidlig - en matchet kohortstudie.

Poster

Spisetrening

Spisetrening hos premature. 10% døgnmengde som spisetreningsprosedyre for premature.

Poster

Barns beste

Til barnets beste? Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling hos alvorlig syke barn.

Poster

Hospital at home

Continuous Intravenous Milrinone Therapy (CIMT) as a bridge to heart transplant in childhood: First Norwegian experience with hospital-at-home (H@H).

Poster