Medlemsinformasjon

Fylkeskontakt Akershus
Fylkeskontakt Beate Sørgård(Endokrinologisk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus) beate.Sorgard@vestreviken.no
Vararepresentant Elsa Orvik (Endokrinologisk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus) elsa.orvik@gmail.com 90536850