Digitalt pasientforløp for barn- og unge med diabetes type 1

Diabetes insulin

Prosjektet skal legge til rette for en helhetlig opplæring og oppfølging av barn og ungdom med diabetes type 1 og deres foreldre. Illustrasjonsfoto.

Et prosjekt der målet er å bidra til å utvikle løsninger for morgendagens omsorg, styrke opplæring og mestring og redusere reiser mellom hjem og sykehus. https://www.ahus.no/nyheter/skal-utvikle-digitalt-pasientforlop-for-barn-og-unge-med-diabetes-type-1