Frokostklubben, neste møte 17.03.21-program kommer....

FROKOSTKLUBBEN gir sykepleiere, i tillegg til faglig påfyll fra ønskede foredragsholdere, en digital plattform til å formidle ulike budskap, diskutere aktuelle saker og dele kunnskap med hverandre. Hver tredje onsdag i hver måned fra klokka 08.10-08.45 vil du ha mulighet til å «møte» dine kolleger.

17.februar hørte vi om diabetesbehandling blant eldre, og fikk en nyttig dialog i etterkant! Fin mulighet til å utveksle erfaringer og bygge kompetanse for oss sykepleiere som jobber med diabetes, så bli med på neste møte om du kan!