Klinisk sykepleie/diabetes-sykepleie, master

Klinisk sykepleie, diabetessykepleie

For personer med diabetes er god behandling og oppfølging avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes.