Lederutviklingsprogram Leadership for Change

LFC har som formål å styrke sykepleiere til å: 

  • være engasjerte ledere i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
  • være effektive og dynamiske ledere
  • styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
  • opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte neste generasjons sykepleieledere

Kunngjøring av nytt kull med mulighet for å søke opptak vil skje mars 2022, med oppstart første workshop august 2022.