Nasjonal e-helsekonferanse!

e-helse konferansen

Følg linken over til faggruppens hjemmeside, der du får mer informasjon om program og påmelding!